Dergi Ara >>
Journal of Mood Disorders>> Yıl:2011; Cilt: 1; Sayı: 4
Araştırma
1. Obsesif kompülsif bozukluğu olan ve olmayan iki uçlu bozukluk hastalarının klinik ve sosyo-demograifk özelliklerinin karşılaştırılması
A Hedayati, A Javadpour, A Bazrafshan, A Mani, A Azizi
Journal of Mood Disorders, 2011; 1(4):145-151
ÖZET
TAM METİN
2. Duygudurum Profili’nin (DP) Türkçe formunun psikometrik değerlendirmesi
Y Selvi, M Gulec, A Aydin, L Besiroglu
Journal of Mood Disorders, 2011; 1(4):152-161
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
3. Temporal lob epilepsisi ve iki uçlu bozukluk: Bir olgu sunumu
B Bahçeci, A Köroğlu, H Güveli, Ç Hocaoğlu, M Aslan, ÖL Gündoğdu
Journal of Mood Disorders, 2011; 1(4):162-165
ÖZET
TAM METİN
4. Reboksetinle indüklenmiş ağrılı ejakülasyon: Bir olgu sunumu
MA Ates, O Durmaz, Y Bez
Journal of Mood Disorders, 2011; 1(4):166-168
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Biyolojik ritmi etkileyen psikotrop ilaçlar
E Oral, H Ozcan, M Gulec, Y Selvi, A Aydin
Journal of Mood Disorders, 2011; 1(4):169-177
ÖZET
TAM METİN
6. Gebelik ve postpartum dönemde obsesif kompulsif bozukluğun epidemiyolojisi ve klinik özelikleri: Bir gözden geçirme
F Uguz, MG Ayhan
Journal of Mood Disorders, 2011; 1(4):178-186
ÖZET
TAM METİN
7. Catha edulis (gat)'ın psikofarmakolojik yönleri ve uzun dönem kullanımının sonuçları: Bir gözden geçirme
NT Wabe
Journal of Mood Disorders, 2011; 1(4):187-194
ÖZET
TAM METİN