Dergi Ara >>
Editörden
1. Yeni nesil antidepresanlardan Vortioksetin: Kapsamlı güncelleme
C Evren
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2021; 34(1):1-13
TAM METİN
Araştırma
2. Fare beyninde sodyum benzoatın anksiyojenik, hafızayı bozucu, pro-oksidan ve proinflamatuar etkileri
A T Olofinnade, A Y Onaolapo, O J Onaolapo
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2021; 34(1):14-22
ÖZET
TAM METİN
3. Duygusal olasılığa dayalı bir Yap/Yapma testinde öğrenmede duygusal müdahalenin rolü
R Saylik, S Castiello, R A Murphy
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2021; 34(1):23-31
ÖZET
TAM METİN
4. COVID-19 Korkusu Ölçeği’nin Türkçe'ye uyarlaması: Çocuk ve ergenlerde geçerlik ve güvenirlik çalışması
N Gozpinar, S Cakiroglu, E M Kalinli, E Ertas, V Gormez
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2021; 34(1):32-40
ÖZET
TAM METİN
5. Sentetik kannabinoid kullanım bozukluğu ve esrar kullanım bozukluğu hastalarını ayırmada esrar kullanım sorunları şiddeti ve plansızlık dürtüselliği
H Y Cengel, M Bozkurt, C Evren
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2021; 34(1):41-49
ÖZET
TAM METİN
6. Annelerin Ebeveynliğe İlişkin Algıladıkları Öz-Yeterlik Ölçeği (AEAÖÖ): İlk kez anne olanlarda bağlanma örüntüleri ve duygu durum bağlamında uyarlama çalışması
Y Kahya, S Uluc
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2021; 34(1):50-63
ÖZET
TAM METİN
7. İlk epizod major depresif bozukluk tanılı hastalarda B12 ve D vitamini seviyelerinin öznel bilişsel yakınmalarla ilişkisi
S I Ulusoy, B Horasanli, S Kulaksizoglu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2021; 34(1):64-72
ÖZET
TAM METİN
8. Tip-1 diyabet tanılı çocukların davraniş özellikleri ve aile tutumlarının diyete uyum sorunu üzerine etkisi
O Onen, O Nalbantoglu, H O Erkuran, S Y Sapmaz, M Erbas, G Arslan, B Ozkan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2021; 34(1):73-82
ÖZET
TAM METİN
9. Otızm spektrum bozukluğu olan hastalarda plazma GRP78 düzeylerinin değerlendirilmesi
S Cirrik, E Esnafoglu, O Adiguzel
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2021; 34(1):83-88
ÖZET
TAM METİN
10. Durumluk umut ve bilişsel kontrol/esnekliğin COVID-19'un Türkiye’de Ortaya çıktığı süreçte kaygıyı yordayıcılığı
A S Demirtas
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2021; 34(1):89-96
ÖZET
TAM METİN
11. Anoreksiya nervoza hastalarında kilo değişimi ile C3 kompleman seviyeleri arasındaki ilişki
A Erol, M Ozten
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2021; 34(1):97-101
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
12. İkili tanılı iki hastada uzun etkili enjekte edilebilir aripiprazol monohidrat ile başarılı tedavi - madde kullanım bozukluğu ve psikotik bozukluk
A Erdogan, B Kulaksizoglu, M S Bingol, B Cinemre, M M Kuloglu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2021; 34(1):102-106
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
13. Bir olgu ile şizofreni ve insidental serebral periventriküler lökomalazinin patofizyolojik ilişkisi
S Sarikaya, H Gokcay, Y H Balcioglu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2021; 34(1):107-109
TAM METİN