Dergi Ara >>
Editörden
1. Tedavide gözden kaçan bir birliktelik: bağımlılık ve sosyal anksiyete bozukluğu komorbiditesi
C Evren
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(4):331-333
TAM METİN
Araştırma
2. Geç ve erken başlangıçlı geriatrik depresyon arasında inflamasyon açısından fark var mıdır?
S Ozdin, S B Ozdin
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(4):334-339
ÖZET
TAM METİN
3. Perinatal Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği-II (PTÖ-II): uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması
B K Akik, A D Batigun
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(4):340-350
ÖZET
TAM METİN
4. Türkiye'deki primetime televizyon şovlarındaki şiddetin içerik analizi
E Kaya, M Ozdemir
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(4):351-357
ÖZET
TAM METİN
5. Migrenli kadın hastalarda öfke, depresyon belirtileri, hatayla ilişkili utanç ve suçluluk düzeylerinin değerlendirilmesi
E Kaya, O Akan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(4):358-365
ÖZET
TAM METİN
6. Hekimlerde Covid-19 ile İlgili anksiyete düzeyleri: Bir ön çalışma
B Sancak, U Ozer, C Kilic, G H Sayar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(4):366-375
ÖZET
TAM METİN
7. Hatırlanan veya unutulan uyarıcılar: duygunun etkileri üzerine bir fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme çalışması
E Ozcelik, B Kilic
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(4):376-387
ÖZET
TAM METİN
8. Narsisistik kişilik özellikleri ile algılanan ebeveyn tutumları ve savunma mekanizmaları arasındaki ilişkilerin incelenmesi
A H Imamoglu, A D Batigun
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(4):388-401
ÖZET
TAM METİN
9. İntihar girişimi olan ve olmayan obsesif kompulsif bozukluk hastalarında çocukluk çağı travmaları ve intihar olasılığı
F Kilic, A A U Karakoc, U Isik, F Donmez, A Demirdas
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(4):402-409
ÖZET
TAM METİN
10. Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu-II ve Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu-düz maddeler: Türkçe versiyonların psikometrik özellikleri
B G Gok, O Yalcinkaya-Alkar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(4):410-420
ÖZET
TAM METİN
11. Obsesif-kompulsif bozukluk tanılı hastaların bakım verenlerindeki hastalık yükü ve ilişkili faktörler
D Suculluoglu-Dikici, F P Cokmus, F Akin, E Eser, M M Demet
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(4):421-428
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
12. 10 yaşında bir erkek çocukta risperidona bağlı tardif distoni ve aripiprazolün etkinliği: bir olgu sunumu
A U Cicek, C Hocaoglu, T Ozmen
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(4):429-432
ÖZET
TAM METİN
13. Otizm spektrum bozukluğu ve zihinsel engelli pediyatrik bir hastada SYNGAP1 mutasyonu
M E Tezcan, F H Cetin, F Duymus, T Cora, S Turkoglu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(4):433-436
ÖZET
TAM METİN
14. Sentetik kannabis kullanımına bağlı oluşan atipik demiyelinizan lezyonlar, vaka sunumu
Z O Acar, A Soysal
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(4):437-440
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
15. Efedrine bağlı gelişen kısa psikotik bozukluk
I B Cakmak, A G Gurses, H Kaya, E Goka
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(4):441-443
TAM METİN