Dergi Ara >>
Editörden
1. Koronafobiyi ölçmek: Koronavirüs Kaygı Ölçeği'nin psikolojik temeli
S A Lee
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(2):107-108
TAM METİN
Araştırma
2. Diyabetik ayak ülseri nedeniyle alt ekstremite ampütasyonu sonrası yaşam kalitesi: Protezle ilgili faktörler, beden imgesi, benlik saygısı ve başa çıkma stillerinin rolü
O K Kızılkurt,T Kızılkurt, M Y Güleç, F E Giynas, G Polat, O İ Kılıçoğlu, H Güleç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(2):109-119
ÖZET
TAM METİN
3. Alkol ve eroin bağımlılığı olan erkek hastalarda somatizasyon ile psikiyatrik belirtilerin, özellikle anksiyete, depresyon, aleksitimi ve bağımlılık şiddeti ile ilişkisi
M H Aksu, S Y Şahiner, İ V Şahiner, B Koparal, Ç Utku, B Coşar, Z Arıkan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(2):120-129
ÖZET
TAM METİN
4. Sınırda kişilik bozukluğunda algılanan stres, disosiyatif yaşantılar, depresif belirtiler ve anksiyete duyarlılığı ilişkisi
M E Demirkol, L Tamam, S Çakmak, K Uğur, C Yeşiloğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(2):130-138
ÖZET
TAM METİN
5. Opioit kullanım bozukluğu ve esrar kullanım bozukluğunda monosit lenfosit oranı ve trombosit lenfosit oranı
M H Orum, M Z Kara
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(2):139-145
ÖZET
TAM METİN
6. Çocukluk Çağı Olumlu Yaşantılar Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması
R G Oge, F Z Pehlivan, S Işıklı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(2):146-154
ÖZET
TAM METİN
7. Tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarında yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete ilişkisi
S Çakmak, E Gen
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(2):155-169
ÖZET
TAM METİN
8. Altıncı sınıf tıp öğrencilerinde mizaç, kaygı ve uzmanlık tercihi arasındaki ilişkiler: Kesitsel bir çalışma
E Akıncı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(2):170-179
ÖZET
TAM METİN
9. Aile içi fiziksel şiddetin psikiyatri polikliniğine ayaktan başvuran bir erkek örnekleminde değerlendirilmesi: kontrollü bir çalışma
V Karabulut, B Özçelik, O Karamustafalıoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(2):180-189
ÖZET
TAM METİN
10. Bir ÇEMATEM kliniğinde yatan ergen hastalarda madde kullanım eğilimleri, psikososyal travmalar, psikiyatrik komorbiditeler ve cinsiyet farklılıkları
D Yıldız, A Çiftçi, O Yalçın
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(2):190-202
ÖZET
TAM METİN
11. Koronavirüs Anksiyete Ölçeği replikasyon analizi
S A Lee
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(2):203-205
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
12. Özofagus perforasyonu ve normoglisemik keton pozitifliği bulunan hiperemezis gravidarum tedavisinde mirtazapinin hızlı etkinliği: Olgu sunumu
A T Kul, İ Gündoğmuş, M B Aydın
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(2):206-209
ÖZET
TAM METİN
13. Atomoksetinin kekemeliğin şiddeti üzerine ağırlaştırıcı etkisi ve metilfenidat ile başarılı bir şekilde tedavi edilmesi: Olgu sunumu
A U Çiçek
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(2):210-213
ÖZET
TAM METİN
14. Ergen hastada Aripiprazol’den Ketiyapin’e geçiş ile ilişkili hıçkırık
M Besenek
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(2):214-217
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
15. Valproik asit kullanımının neden olduğu hiperamonyemik ensefalopati
N D Hocaoğlu, S Özsoy, K Bulut, S İsmailoğulları, M Erdoğan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(2):218-220
TAM METİN
16. Çocukta COVID-19 haberleriyle tetiklenen ve panik ataklarla seyreden akut stres bozukluğu
D Kaba, B A Sarı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(2):221-222
TAM METİN