Dergi Ara >>
Editörden
1. Yüksek yanlış kullanım riski ve gabapentinoidlerin bağımlılık potansiyeli: Etkili anksiyolitiklerin kaderi
C Evren, V Karabulut
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(2):81-86
TAM METİN
Araştırma
2. Üniversite öğrencilerinde akıllı telefon kullanım profillerinin bağımlılığa etkisi: kesitsel bir çalışma
DA Coban, İ Gundogmus
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(2):87-94
ÖZET
TAM METİN
3. Tanımlanmamış duygudurum bozukluğunun tanısal sürekliliğinin değerlendirilmesi
Hİ Tas, Ö Ozusta
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(2):95-199
ÖZET
TAM METİN
4. Duygu Düzenlemede Güçlükler, Ayrılma Anksiyetesi ve Dürtüselliğin Kadınların Yakın Partner şiddet yaşantılarını yordayıcı rolü
Y Kayha, N Taskale
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(2):101-112
ÖZET
TAM METİN
5. Fibromiyalji Hastalarında Zihinselleştirme, Bağlanma Biçimleri, Anksiyete ve Depresif Belirti Düzeyi Arasındaki İlişki
L Inanc, NE Bodur, SC Parlak, M Sarikaya, A Sari, H Gulec, S Citak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(2):113-120
ÖZET
TAM METİN
6. Majör depresif bozukluk görüntüleme çalışmalarında sigara kullanımı ve obezite birlikteliği önem taşıyor mu?
DH Delibas, PK Zorlu, EP Baskin, E Bora, ZH Adibelli, N Zorlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(2):121-128
ÖZET
TAM METİN
7. Otobiyografik anılar ve duygular: şema modeli açısından bir inceleme
G Kaynar, B Komurcu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(2):129-141
ÖZET
TAM METİN
8. Madde kullanım bozukluğu, maddeye bağlı psikoz ve çocukluk çağı DEHB’si olan bireylerde çocukluk çağı Yavaş Bilişsel Tempo (YBT)’nun değerlendirilmesi
A Gul, H Gul
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(2):141-151
ÖZET
TAM METİN
9. Tıp fakültesi öğrencilerinin ruhsal hastaliklara yönelik inançlari ve toplum ruh sağliği merkezi’ni ziyaret etmenin bu inançlar üzerine etkisi
G Yuksel, M Yildiz, B Coskun
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(2):152-160
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Prepartum Yinelemeler ya da Tedaviye Direnç: Bir Unipolar Mani Olgusu
E Yildizhan, A Ozdemir, HM Aytac, NB Tomruk
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(2):161-166
ÖZET
TAM METİN
11. Ketiyapin ile tetiklenen periferal ödem: vaka serisi
A Polat, H Turan, R Gok, N Gunduz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(2):167-170
ÖZET
TAM METİN
12. Klozapin-Amisülpirid kombinasyonu ile tedavi sırasında hiponatremi: şüpheli bir ilişki ve doz azaltımı ile düzelme
MH Orum, BH Almis
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(2):171-174
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
13. Priapizm: paliperidonun nadir ve akut başlangıçlı bir yan etkisi
ÖF Uygur, H Uygur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(2):175-176
TAM METİN
14. Bir ergende flakka kaynaklı agresif davranış olgusu
Ö Kardas, B Kardas
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(2):177-178
TAM METİN