Dergi Ara >>
Derleme
1. Problemli akıllı telefon kullanımı ve ruhsal sağlık sorunları: mevcut araştırma durumu ve gelecekteki yönleri
JD Elhai, JC Levine, BJ Hall
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(1):1-3
TAM METİN
Araştırma
2. Şizofrenide ve bipolar bozuklukta işitme kortekslerinin dinlenme durumu bağlantısallık farklılıkları
MI Atagun, B Akin, O Algin, EM Sıkoglu, SS Can, SU Kaymak, A Caykoylu, C Moore, M Phillips, D Ongur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(1):4-13
ÖZET
TAM METİN
3. Şizofrenide ve bipolar bozuklukta işitme kortekslerinin dinlenme durumu bağlantısallık farklılıkları
MI Atagun, B Akin, O Algın, EM Sıkoglu, SS Can, SU Kaymak, A Caykoylu, C Moore, M Phillips, D Ongur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(1):4-13
ÖZET
TAM METİN
4. Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda erken dönem uyumsuz şemaların incelenmesi
F Kizilagac, C Cerit
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(1):14-22
ÖZET
TAM METİN
5. Bipolar kadınlarda üreme ve cinsel sağlık: Karşılaştırmalı bir çalışma
H Dinc, NR Boyacioglu, NK Ozcan, S Enginkaya
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(1):23-32
ÖZET
TAM METİN
6. Madde bağımlılığı grup çalışması sürecindeki bireylerde öz-yeterlilik ve baş etme stratejisinin tedavi motivasyonuna etkisi
T Gorgulu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(1):33-42
ÖZET
TAM METİN
7. Kronik böbrek hastalığı olan hastalarda umut, anksiyete, depresyon, baş etme stratejileri ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişki
B Yucens, V Ozan Kotan, N Ozkayar, Z Kotan, R Yuksel, Ş Bayram, F Dede, E Goka
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(1):43-51
ÖZET
TAM METİN
8. İnme sonrası depresyon ve ilişkili faktörler
MA Yildirim, K Ones
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(1):52-57
ÖZET
TAM METİN
9. Engelli çocuğa sahip olan ve olmayan annelerin ölüm anksiyetesi ve durumluk sürekli kaygı düzeyleri açısından karşılaştırılması
A Koca, SS Basgul, M Yay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(1):58-64
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Obezite cerrahisi sonrası alevlenen psikotik depresyonda B12 vitamini replasmani: Olgu sunumu
K Sozer, Y Gorgulu, MB Sonmez, RK Cinar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(1):65-68
ÖZET
TAM METİN
11. Bir üniversite hastanesinde yüksekten atlayarak tamamlanmış intihar: İki olgu
AE Altinoz, DGT Dilci, F Kosger, A Essizoglu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(1):69-73
ÖZET
TAM METİN
12. Klozapin kullanimi ile geç dönemde tetiklenen nötropeninin lityum ile tedavisi
PT Durmus, Y Gorgulu, MB Sonmez, RK Cinar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(1):74-77
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
13. Adı değişse bile tütün tütündür:dumansız tütün
H Uygur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(1):78-79
TAM METİN