Dergi Ara >>
Editörden
1. Metamfetamin Güncellemesi: Son Zamanlarda KarşılaştığımızEski Bir Problem
C Evren, M Bozkurt
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(1):1-10
TAM METİN
Araştırma
2. Ergenlerde Metilfenidat Tedavisinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
CK Karcı,F Toros,AY Tahiroğlu,Ö Metin
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(1):11-20
ÖZET
TAM METİN
3. Bipolar Bozuklukta İşlevselliğin Dürtüsellik ve Baş Etme Tutumlarıyla İlişkisi
ZK Apaydın, Mİ Atagün
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(1):21-29
ÖZET
TAM METİN
4. Psikolojik Belirtilerin Yordayıcıları Olarak Aleksitimi, Öfke ve Öfke İfade Tarzları
B Kahramanol, İ Dağ
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(1):30-39
ÖZET
TAM METİN
5. Çocuklukta Onaylamayan Çevre Ölçeği (ÇOÇÖ) Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
EH Alpay, Z Bellur, A Aydın
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(1):40-49
ÖZET
TAM METİN
6. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Konulan Çocukların Ebeveynlerindeki Kabul-Red Durumunu Algılayışları ve Psikolojik Uyum Düzeylerinin İncelenmesi
HŞ Güzel, E Güney, GŞ Dinç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(1):50-60
ÖZET
TAM METİN
7. Terapi Yöntemleri İçeren İletişim Becerileri Eğitimi ile Hastane Büro Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri Azaltılabilir mi?
ÖSK Öztürkçü, ÖÖ Sertöz, GB Gökengin, H Sağın, O Gülbahar, M Çiçeklioğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(1):61-71
ÖZET
TAM METİN
8. Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaç Kullanımı: Poliklinik Tedavilerinin Gözden Geçirilmesi
MB Usta, YY Gümüş, A Aral, GN Say, K Karabekiroğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(1):72-78
ÖZET
TAM METİN
9. Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Depresyon Düzeyleri
O Günay, A Öztürk, EE Arslantaş, N Sevinç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(1):79-88
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Az Bilinen Bir Konu Misophonia: İki Olgu Sunumu
Ç Hocaoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(1):89-96
ÖZET
TAM METİN
11. Zuklopentiksol dekanoattan paliperidon palmitata geçiş sonrasında tardiv diskinezide düzelme: Bir olgu sunumu
E Yildizhan, F Ozsoy, BO Yildizhan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(1):97-101
ÖZET
TAM METİN
12. Asperger Sendromlu Ergende Sınırlı İlgi Örüntüsünün Pedofili Davranışından Ayırt Edilmesi:Bir Olgu Sunumu
A Aral, GN Say, MB Usta
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(1):102-106
ÖZET
TAM METİN
13. Yavaş salınımlı bupropion kullanımından kaynaklanan spontan orgazmlar
MH Orum, OB Egilmez, A Kalenderoglu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(1):107-109
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
14. Psikomotor ajitasyonla seyreden Creutzfeldt-Jacob Hastalığı
YH Balcioglu, M Erdogan, C Dayan, HD Ataklı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(1):110-112
TAM METİN
15. Aşırı doz ilaç ile intihar girişimi ve önlenmesi
B Joob, V Wiwanitkit
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(1):113-114
TAM METİN