Dergi Ara >>
Editörden
1. Dürtüsellik ve opioid kullanım bozukluğu
C Evren, M Bozkurt
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(2):75-78
TAM METİN
Araştırma
2. Şizofrenide klinik içgörünün psikiyatrik semptomlar ve bilişsel işlevler ile ilişkisi
PK Zorlu, Ö Bilgiç, T Şahin, N Zorlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(2):79-85
ÖZET
TAM METİN
3. Kadın fibromiyalji hastalarında çocukluk çağı travmaları, disosiyatif yaşantılar ve depresyonun ağrı ile ilişkisi: Kesitsel bir çalışma
H Karaş, EA Yıldırım, S Küçükgöncü, U Yakut
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(2):86-94
ÖZET
TAM METİN
4. Eroin bağımlısı erkeklerde tiol/disülfit homeostazi
VO Kotan, FM Yılmaz, S Neşelioğlu, Ö Erel, İT Okay, S Kıral, A Bakırhan, E Göka
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(2):95-100
ÖZET
TAM METİN
5. Tedavi almamış obsesif-kompulsif hastalarda elektroensefalografik karmaşıklık ve azalmış rasgelelik
O Tan, S Aydın
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(2):101-112
ÖZET
TAM METİN
6. Cinsel istismar mağdurlarının psikolojik belirtileri ve akılcı olmayan inançları
N Koçtürk, F Bilge
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(2):113-123
ÖZET
TAM METİN
7. Alkol ve madde bağımlılarında depresif belirtiler ve depresif belirtilerle ilişkili değişkenlerin incelenmesi
G Keskin, AB Gümüş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(2):124-135
ÖZET
TAM METİN
8. Hekimlerde tükenmişlik sendromu: Sosyodemografik özelliklerin rolü
G Özkula, E Durukan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(2):136-144
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
9. Cinsel istismarda istismarcı-kurban ikilemi ve adli değerlendirme: Bir olgu sunumu
MÖ Kütük, G Guler, AE Tufan, S Sanberk
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(2):145-148
ÖZET
TAM METİN
10. Konsültasyon liyezon psikiyatrisi kapsamında ele alınan bir delüzyonel parazitoz olgusu
YS Karagöz, Z Kotan, H Kumbasar, T Ertürk, S Bostancı, C Erdem
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(2):149-153
ÖZET
TAM METİN
11. Kalıcı komplike yas bozukluğu tedavisinde göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işlemenin hızlı etkinliği: İki olgu
AB Yaşar, D Usta, MZ Eroğlu, Ö Kavakcı, AE Abamor, E Tavacıoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(2):154-159
ÖZET
TAM METİN
12. Sıcak su epilepsisi sonrası gelişen anksiyete bozukluğu olgusu
R Ay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(2):160-162
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
13. Öğrencilerde internet bağımlılığı
A Momcilovic, OI Momcilovic
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2017; 30(2):163-164
TAM METİN