Dergi Ara >>
Editörden
1. Neden lityum daha sık reçete edilmiyor? İşte nedenleri
M Gitlin
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(4):293-297
TAM METİN
Araştırma
2. Yaşlı Malezyalılarda hafif kognitif bozukluk tarama prevalansı ve ilişkili faktörler
K Khairiah, MS Ching, HA Tengku
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(4):298-306
ÖZET
TAM METİN
3. Hiperemezis gravidarumu olan gebelerde ruhsal belirtiler, stresle başa çıkma tarzları, algılanan sosyal destek ve çift uyumu
N Kara, MN Kalem, H Balcı, Z Kalem, E Yüce, ZCİ Duvan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(4):307-316
ÖZET
TAM METİN
4. Doktorların ve psikiyatri hastalarının psikoterapiye bakışı
M Aydın, H Ertekin, T Etli, H Y Özayhan, İ Eren
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(4):317-323
ÖZET
TAM METİN
5. Problemli internet kullanımı ile ebeveyn-ergen ilişki niteliği, yalnızlık, öfke ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
G Say, AD Batıgün
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(4):324-334
ÖZET
TAM METİN
6. Zihinsel kirlenmenin (ZK) obsesif-kompulsif bozukluk ile ilişkisi: Vancouver Obsesif-Kompulsif Envanteri-ZK ve Düşünce-Eylem Kaynaşması-Kirlenme Ölçekleri’nin psikometrik özellikleri
M İnözü, I Bilekli, FÖ Ulukut
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(4):335-348
ÖZET
TAM METİN
7. Fantom ağrılarının tedavisinde EMDR terapi etkinliğinin değerlendirilmesi
E Sinici
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(4):349-358
ÖZET
TAM METİN
8. Psikiyatri hastalarında aile içi şiddetin sıklığı ve ilişkili faktörler
S Korkmaz, T Korucu, S Yıldız, S Kaya, F İzci, M Atmaca
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(4):359-366
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
9. Akut serebellar sendromu taklit eden bir psikojenik hareket bozukluğu olgusu
Y Değirmenci, A Öztürk
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(4):367-369
ÖZET
TAM METİN
10. Aripiprazol kullanımı ile ortaya çıkan mani: Olgu Sunumu
DS Aykut, A Tiryaki, E Özkorumak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(4):370-373
ÖZET
TAM METİN
11. Sentetik kannabinoid kullanımı sonrası gelişen capgras sendromu: Bir ergen olgu
Ü Özer, V Ceri, C Evren
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(4):374-378
ÖZET
TAM METİN
12. İzoniazid tedavisi altında tetiklenen akut psikotik atak: Olgu sunumu
G Umut, B Dernek, İ Küçükparlak, T Aydın, N Karamustafalıoğlu, FN Kesiktaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(4):379-381
ÖZET
TAM METİN
13. Steroide yanıt veren otoimmün tiroiditle ilgili ensefalopati olgusu (Hashimoto ensefalopatisi)
M Tatlı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(4):382-386
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
14. Metilfenidat ile ortaya çıkan göz içi basıncında artış
F İzci, EG Öğüten
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(4):387-388
TAM METİN