Dergi Ara >>
Editörden
1. Şizofreni İçin Öne Çıkan Davranışsal ve Psikoterapötik Müdahaleler
BF O’Donnell, AM Schnakenberg Martin
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(3):189-201
TAM METİN
Araştırma
2. Psikiyatride Gastrointestinal Belirtiler: Direkt Başvurular ile Refere Edilen Olguların Karşılaştırması
S Batmaz, M Yıldız, E Songur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(3):202-209
ÖZET
TAM METİN
3. Bipolar Hastalarda İlaç Uyumunun Stresle Başetme ve Sosyal Destekle İlişkisi
A Aksoy, M Kelleci
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(3):210-218
ÖZET
TAM METİN
4. Erkek Alkol Bağımlısı Hastalarda Aşerme Tipoloji Ölçeği’nin (CTQ) Türkçe Versiyonunun Geçerlilik Çalışması
C Evren, G Umut, R Ağaçhanli, B Evren, M Bozkurt, Y Can
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(3):219-226
ÖZET
TAM METİN
5. Rehber Öğretmenlerin Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançlarının, Tutumlarının ve Öğrencilerini Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanına Yönlendirme Gerekçelerinin Belirlenmesi
MO Kütük, E Durmuş, C Gökçen, F Toros, G Güler, E Evegu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(3):227-236
ÖZET
TAM METİN
6. Kendini Sabote Etme Eğilimi ile Narsistik Kişilik Özellikleri, Anksiyete Duyarlılığı, Sosyal Destek ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki
A Kalyon, I Dadandı, H Yazıcı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(3):237-246
ÖZET
TAM METİN
7. Ergenler İçin Öfke Düzenleme Ölçeği’nin (EİÖDÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
MA Yıldız
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(3):247-258
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Uzun Süreli ve Yatırılarak İzlenen Şizofreni Hastalarında Tardiv Diskinezi
A Nalbant, A Can, HŞ Burhan, A Cansız, KF Yavuz, MA Delice, E Kurt
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(3):259-265
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
9. Düşük Doz Risperidon Tedavisine Yanıt Veren Delüzyonel Parazitoz Vakası
RN Yüksel, VO Kotan, GG Aksoy, E Göka
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(3):266-270
ÖZET
TAM METİN
10. L-2-Hidroksi Glutarik Asidüri Tanılı Bir Ergende Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Eş Tanısı ve Atomoksetin Tedavisine Yanıt: Bir Olgu Sunumu
Ç Yektaş, AE Tufan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(3):271-274
ÖZET
TAM METİN
11. Çoklu Psikiyatrik Bozuklukların Eşlik Ettiği Telefon Skatolojisi: Bir Olgu Sunumu
M Altıntaş, M Oğuz, N Oğuz, L İnanç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(3):275-280
ÖZET
TAM METİN
12. Pedofilik Bozukluk ve Ensest: Olgu Sunumu
H Bulut
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(3):281-285
ÖZET
TAM METİN
13. Anti-NMDA Reseptör Ensefaliti: Bir Nöropsikiyatrik Antite
A Topkan, S Bilen, E Eruyar, YS Karadağ
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(3):286-289
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
14. Düşük Doz Modafinil ile Antidepresan Tedavi
M Şahpolat
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(3):290-292
TAM METİN