Dergi Ara >>
Derleme
1. Bipolar bozuklukta işleyiş ve yaşam kalitesi
Ö Aydemir
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(1):1-7
TAM METİN
Araştırma
2. Obez çocuklarda depresyon ve sosyal anksiyete belirtilerinin değerlendirilmesi
EA Özkan, Aİ Gül, ZT Özdemir, H Hüsrevsahi, Z Yıldırım, E Domur, ÜA Geçit
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(1):8-14
ÖZET
TAM METİN
3. Dokuz Tip Mizaç Modeli’nin kişilik bozukluklarıyla ilişkisi
ED Yılmaz, AG Gencer, Ö Ünal, M Palancı, M Kandemir, Z Selçuk, Ö Aydemir
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(1):15-28
ÖZET
TAM METİN
4. Sanrı ve varsanı tiplerinin şizofreni ve şizoaffektif bozuklukta tedavi yanıtına etkisi
EE Kılıçaslan, G Acar, S Ekşioğlu, S Kesebir, E Tezcan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(1):29-35
ÖZET
TAM METİN
5. Kişilerarası Problemler Envanteri-Döngüsel Ölçekleri Kısa Formu Psikometrik Özellikleri: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
M Akyunus, T Gencöz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(1):36-48
ÖZET
TAM METİN
6. Üniversite Öğrencileri için Problemli Cep Telefonu Kullanım Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri
M Pamuk, A Atlı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(1):49-59
ÖZET
TAM METİN
7. Uzun süre antipsikotik tedavisi alan mental retardasyonlu hastalarda tardiv diskinezi
A Can, A Nalbant, HS Burhan, A Cansız, KF Yavuz, MA Delice, E Kurt
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(1):60-66
ÖZET
TAM METİN
8. Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda Üreme ve Cinsel İşlevler: Uzmanlaşmış Bir Duygudurum Bozuklukları Kliniği Verileri
E Aldemir, F Akdeniz, S Işıklı, NK Bilen, S Vahip
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(1):67-75
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
9. Essitalopram Kullanımıyla Gelişen ve Duloksetine Geçilmesiyle Gerileyen Alopesi: Olgu Sunumu
S Koçbıyık, S Batmaz, L Turhan, ÖA Yüncü, A Çayköylü
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(1):76-78
ÖZET
TAM METİN
10. Akut İnme Sonrası Gelişen Taktil Halüsinasyon ve Delüzyon: Olgu Sunumu
E Akıncı, F Öncü, B Topçular
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(1):79-84
ÖZET
TAM METİN
11. Psikotik Bulgularla Seyreden Hashimoto Ensefalopatisi; Olgu Sunumu
A Kısabay, K Balıkçı, S Sarı, D Selçuki
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(1):85-90
ÖZET
TAM METİN
12. Majör Depresyon Hastalarında Travmatik Yaşantılara EMDR Uygulamasının Tedaviyi Güçlendirici Etkileri:Olgu Serisi
M Semiz, S Atik, M Erdem
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(1):91-95
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
13. Hamile yatan psikiyatrik hastaların teşhis ve tedavi değerlendirmesi
KS Karataş, J Güler, A Haruri, FEB Ünal
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2016; 29(1):96-98
TAM METİN