Dergi Ara >>
Editörden
1. Bipolar Depresyon: Yetim Bir Sendrom
RJ. Baldessarini
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(2):89-95
TAM METİN
Araştırma
2. Bir üniversite kliniğinde yatarak tedavi edilen gebe psikiyatri hastalarının sosyodemografik özellikleri ve uygulanan tedaviler: Geriye dönük dosya taraması
S Ozdin, O Boke, MB Kocak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(2):96-102
ÖZET
TAM METİN
3. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile kaygı belirtileri ilişkisi
S Gokce, AB Ayaz, AR Arman, E Kayan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(2):103-111
ÖZET
TAM METİN
4. Bir ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde çalışan sağlık personelinin şiddete uğrama sıklığı ve etkileyen faktörler
N Kocabiyik, S Yildirim, EO Turgut, M K Turk, A Ayer
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(2):112-118
ÖZET
TAM METİN
5. Hiperemezis gravidarum nedeniyle kadın doğum servisinde yatan hastalarda yeme tutumları, depresyon ve anksiyete düzeyleri
EE Kender, G Yuksel, C Ger, U Ozer.
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(2):119-126
ÖZET
TAM METİN
6. Türkiye’den bir örneklemde şizofreni tanısı alan hastaların pozitif ve negatif belirtileri üzerinde bakımverenlerin duygu dışavurumu ve hastaların algıladığı duygu dışavurumunun etkisi
G Baştuğ, N Karancı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(2):127-139
ÖZET
TAM METİN
7. Bir kemirgen modelinde agomelatinin antipsikotik benzeri etkisi
O Erbaş, B Eliküçük, V Solmaz, HS Akseki, M Semiz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(2):140-146
ÖZET
TAM METİN
8. Şizofreni hastalarının bakımıyla ilgilenenlerde yük ve ilişkili özellikler
A Özlu, M Yıldız, T Aker
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(2):147-153
ÖZET
TAM METİN
9. Şizofreni hastalarında çare arama davranışı ve ilişkili faktörler: Türkiye’nin doğusunda ve batısındaki iki popülasyon arasında karşılaştırmalı bir çalışma
HD Yalvaç, Z Kotan, S Ünal
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(2):154-161
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Şizofreni tanısı ile izlenen bir olgunun işlevselliğinin artırılmasında bireysel danışmanlığın rolü
S Ulusoy, MA Delice
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(2):162-166
ÖZET
TAM METİN
11. Morning glory sendromu ve otizm: Bir olgu sunumu
A Karayağmurlu, C Gökçen, C Varan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(2):167-170
ÖZET
TAM METİN
12. Nadir organik psikoz: Bir ergen Anti-N-Metil-D-Aspartat reseptor ensefaliti olgusu
H İpek, C Mutlu, HE Sönmez, ÖS Üneri
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(2):171-174
ÖZET
TAM METİN
13. Dirençli epilepsi nedeni olarak bilateral posterior agiri-pakigiri
T Tombul, A Milanlıoğlu, OF Odabaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(2):175-178
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
14. MRSHH-AMATEM’de yatarak tedavi gören kadın hastaların değerlendirilerek kadınlarda bağımlılığa dikkat çekilmesi
AY Eslek, N Özşahin, I Eslek, A Ayer
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(2):179-180
TAM METİN
15. Karbamazepine bağlı olası DRESS Sendromu
CA Poyraz, E Aydın, Ş Turan, BC Poyraz, A Duran
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(2):181-182
TAM METİN