Dergi Ara >>
Editörden
1. Şizofrenide tedavi uyumu ve uzun etkili depo antipsikotikler: Güncelleme
P Mohr, J Volavka
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(4):285-296
TAM METİN
Araştırma
2. Oxford Mutluluk Ölçeği Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin üniversite öğrencilerinde incelenmesi
T Doğan, F Sapmaz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(4):297-304
ÖZET
TAM METİN
3. Vajinusmuslu kadınlarda cinsel işlev ve doyum
R Konkan, M Bayrak, OG Gönüllü, Ö Şenormancı, MZ Sungur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(4):305-311
ÖZET
TAM METİN
4. Günübirlik cerrahi sonrası yaşam kalitesi algısı ve kaygı düzeyi
AB Ayaz, O Varlıklı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(4):312-320
ÖZET
TAM METİN
5. Türkiye?de şizofreni hastalarında sigara kullanımının psikopatolojik, sosyodemografik ve klinik özelliklerle ilişkisi
O Ekinci, A Ekinci
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(4):321-329
ÖZET
TAM METİN
6. Kronik psikiyatrik bozukluğu bulunan hastaların ve bakım verenlerinin bakım yükü açısından değerlendirilmesi
M Ak, KF Yavuz, N Lapsekili, MH Türkçapar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(4):330-337
ÖZET
TAM METİN
7. Fibromiyaljisi olan kadın hastalarda mental belirtilerin yaşam kalitesi ve hastalık şiddeti ile ilişkisi
Mİ Atagün, Z Atagün, C Evren, ÖD Balaban, EY Yalçınkaya, K Öneş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(4):338-344
ÖZET
TAM METİN
8. Yatarak tedavi gören alkol bağımlılarında kendini yaralama davranışı ve özkıyım girişimi öyküsü ile ilişkili savunma biçimleri
C Evren, S Özçetinkay, D Çağıl, M Ülkü, Y Can, E Mutlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(4):345-352
ÖZET
TAM METİN
9. Hiperaktivite bozukluğunda tedavi öncesi ve sonrası seviye belirleme sınavı puanlarının karşılaştırılması: Retrospektif bir değerlendirme
C Gökçen, M Güleç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(4):353-357
ÖZET
TAM METİN
Derleme
10. Çocuk ve ergenlerde tik bozuklukları: Klinik ve etiyolojik bir bakış
ST Hesapçıoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(4):358-367
ÖZET
TAM METİN
11. Şizofrenide öne çıkan yeni bir boyut: Sosyal biliş
E Yıldırım, K Alptekin
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(4):368-375
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
12. Öyküsünde alkol ve madde kullanımı bulunmayan hastada venlefaksin bağımlılığı: Bir vaka sunumu
A Eşsizoğlu, A Yaşan, İ Bülbül, E Karabulut, F Gürgen
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(4):376-378
ÖZET
TAM METİN
13. Anevrizma nedeniyle opere edilen hastada gelişen organik kişilik sendromu: Bir olgu sunumu
PG Özdemir, Y Selvi, A Aydın
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(4):379-382
ÖZET
TAM METİN
14. Persekütuar tip sanrısal bozuklukta bütünleyici psikoterapi yaklaşımı: Bir olgu sunumu
FI Bilican, M Övül
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(4):383-387
ÖZET
TAM METİN
15. Venlafaksinin neden olduğu huzursuz bacak sendromu
A Milanlıoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(4):388-389
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
16. Kronik Atipik Antipsikotik İlaç Kullanımı ve İskemik İnme Olgusu
U Utku
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(4):390-392
TAM METİN
17. Prematüre doğum ve otizm
ME Ceylan, G Comert
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(4):393-394
TAM METİN