Dergi Ara >>
Araştırma
1. Üniversite öğrencilerinin ruhsal hastalığa yönelik inançları
S Ünal, F Hisar, B Çelik, Z Özgüven
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(3):145-150
ÖZET
TAM METİN
2. İntiharı öngörebilecek bir araç: Hastane anksiyete ve depresyon ölçeği
O Karamustafalıoğlu, B Özcelik, B Bakım, YC Ceylan, BG Yavuz, T Güven, S Gönenli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(3):151-157
ÖZET
TAM METİN
3. İki uçlu duygudurum bozukluğu ve lipit döngüselliği ilişkisi
K Altınbaş, A Özer, C Çakmak, E Kurt, ET Oral
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(3):158-165
ÖZET
TAM METİN
4. Yatan psikiyatri hastalarında madde kullanımı ve hastalıklara göre dağılımı: Retrospektif bir çalışma
MY Güleç, RY Elbay, S Şayakçı, H Meteris, AG Hariri, AE Tezcan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(3):166-173
ÖZET
TAM METİN
5. İçme nedenleri ölçeği - gözden geçirilmiş Türkçe versiyonunun yatarak tedavi gören erkek alkol bağımlılarında faktöryal yapısı, geçerliği ve güvenirliği
C Evren, S Celik, R Aksoy, T Cetin
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(3):174-184
ÖZET
TAM METİN
6. Lumbosakral radikulopatili hastaların tanısında dermatomal duyusal uyarılmış potansiyeller
S Bingöl, A Soysal, B Yüksel, B Mutluay, B Arpacı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(3):185-194
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. EMDR (göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme): Psikoterapide farklı bir seçenek
Ö Kavakcı, O Doğan, N Kuğu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(3):195-205
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Paylaşılmış psikotik bozukluk: Bir olgu sunumu
S Korkmaz, M Kuloğlu, B Bahçeci, M Atmaca
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(3):206-209
ÖZET
TAM METİN
9. Nöroleptik malign sendrom: Bromokriptin ile tedavi edilen bir olgu
Ö Canbek, ME Sevim, F Öncü, H Soysal
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(3):210-214
ÖZET
TAM METİN
10. Disülfirama bağlı olarak gelişen bir katatoni olgusu
ÖD Balaban, Mİ Atagün, LR Alpkan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(3):215-218
ÖZET
TAM METİN
11. Ketiapin kötüye kullanımı ve olanzapin ile kombinasyonu sonucu gelişen lökopeni: Bir olgu sunumu
E Aydın, Ö Şenormancı, K Altınbaş, E Kurt
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(3):219-222
ÖZET
TAM METİN