Dergi Ara >>
Araştırma
1. Üniversite öğrencilerinde disosiyatif deneyimler, anormal uyku deneyimleri ve uyku kalitesi ilişkisi
S Kucukgoncu, E Aktar, E Erginbas, EE Bestepe, C Calikusu, F Algin, S Erkoc
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(2):77-84
ÖZET
TAM METİN
2. Bipolar I bozukluk ve antidepresana bağlı mani/hipomani klinik özelliklerinin karşılaştırılması
N Tomruk, Ö Saatçioğlu, R Erim, N Alpay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(2):85-91
ÖZET
TAM METİN
3. Erkek alkol bağımlılarında depreşme ile ilişkili etkenler: 12 aylık takip çalışması
C Evren, M Durkaya, E Dalbudak, S Çelik, R Çetin, D Çakmak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(2):92-99
ÖZET
TAM METİN
4. Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastalarda belirti ve tanı dağılımları
E Aktepe, K Demirci, AM Çalışkan, Y Sönmez
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(2):100-108
ÖZET
TAM METİN
5. Psikiyatri konsültasyonu istenen geriatrik hastaların özellikleri: Geriye dönük karşılaştırmalı bir çalışma
A Keyvan, V Topçuoğlu, AG Gönentür, MK Kuşçu, İÇ Yazgan, N Fıstıkçı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(2):109-114
ÖZET
TAM METİN
6. İki uçlu depresyon tedavisinde duygudurum dengeleyici ve antidepresan etkilerinin karşılaştırılması: Geriye dönük bir dosya taraması
K Altınbaş, TE Oral, D Smith, N Craddock
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(2):115-120
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
7. Yeme bozuklukları ve duygusal istismar: Olgu sunumu
A Ağırman, F Maner
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(2):121-127
ÖZET
TAM METİN
8. Antiepileptik barbeksaklon (maliasin®) bağımlılığı olan iki olgu
E Sezgin, C Evren, ÖG Çınar, S Küçükgöncü, MK Bayram
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(2):128-132
ÖZET
TAM METİN
9. Olfaktör referans sendromu: Olgu sunumu
EE Aksu, H Aksu, A Tabo, Ö Saatçioğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(2):133-136
ÖZET
TAM METİN
10. Korpus kallosum atrofisi ve psikoz: Bir olgu sunumu
Y Görgülü, SÇ Alparslan, N Uygur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(2):137-141
ÖZET
TAM METİN
11. Uzun süreli kombine antipsikotik tedavi sırasında nöroleptik malign sendrom: Olgu sunumu
NB Tomruk, BÇ Poyraz, A Kılıç, Ç Karşıdağ, N Alpay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(2):142-144
ÖZET
TAM METİN