Dergi Ara >>
Araştırma
1. İstanbul'da Çalışan Psikiyatristlerde Tükenmişlik, İş Doyumu ve Bunların Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi
N Havle, MC İlnem, F Yener, H Gümüş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2008; 21(1-4):4-13
ÖZET
TAM METİN
2. Ruhsal Bozukluğu Olan Bireye Sahip Ailelerin Hastalığa Karşı Tutumları
D Özbaş, L Küçük, S Buzlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2008; 21(1-4):14-23
ÖZET
TAM METİN
3. Tip 1 ve Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Yeme Bozuklukları ve Bozulmuş Yeme Davranışı
ZSÜ Çobanoğlu, Y Altuntaş, KO Karamustafalıoğlu, A Şengül, N Çobanoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2008; 21(1-4):24-31
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Aynı Ailede Görülen Çoklu Ensest
S Saygılı, S Gönenli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2008; 21(1-4):32-37
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Atipik Antipsikotikler Antioksidan Sistemi Güçlendiriyor mu?
E Kurt, HM Emül, ET Oral
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2008; 21(1-4):38-44
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Normal Basınçlı Hidrosefali: Yeni Kavramlar
MM Taşkın
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2008; 21(1-4):45-58
ÖZET
TAM METİN