Dergi Ara >>
Araştırma
1. Psikiyatri ve Psikiyatri Dışı Hekimlerin Psikiyatrik İlaç Reçeteleme Örüntülerinin İncelenmesi ve Tedavinin Değerlendirilmesi
O Karamustafalıoğlu, B Özçelik, B Bakım, YC Ceylan, A Akpınar, Ö Öğütcen, G Alpak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2007; 20(3):132-140
ÖZET
TAM METİN
2. Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Bireylerde Madde Kullanımı ve Saldırganlık İlişkisi
A Algül, ÜB Semiz, MA Ateş, C Başoğlu, A Doruk, S Ebrinç, E Pan, M Çetin
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2007; 20(3):141-150
ÖZET
TAM METİN
3. Şizofreni Hastalarında Frontal Değerlendirme Bataryası Türkçe Uyarlamasının Psikometrik Özellikleri
H Güleç, Ö Kavakçı, MY Güleç, Cİ Küçükalioğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2007; 20(3):151-157
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Ayırıcı Tanıda Gözden Kaçanlar: İki Olgu Sunumu
N Havle, MC İlnem, F Yener, H Gümüş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2007; 20(3):158-162
ÖZET
TAM METİN