Dergi Ara >>
Araştırma
1. Türk toplumunda şizofreni tanısı konmuş hastalardaki frontal değerlendirmede renk izleme testi Türkçe uyarlamasının geçerliliği ve güvenirliği
H Güleç, Ö Kavakçı, MY Güleç, Cİ Küçükalioğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(4):180-185
ÖZET
TAM METİN
2. Enstrüman kullanılan ve kullanılmayan servikal disk hernilerinde postoperatif radyolojik sonuçların değerlendirilmesi
E Ozar, M Gülen, NS Köksal, A Dikilitaş, M Taşkın
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(4):186-193
ÖZET
TAM METİN
3. Posterior lomber stabilizasyon uygulanan vakalarda post-operatif komşu segment instabilite ve dejeneratif süreçlerin araştırılması
E Ozar, Ö Şenol, L Uysal, M Taşkın
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(4):194-203
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Gebelikte Elektrokonvulsiv Terapi: Bir Gözden Geçirme
N Alpay, Ç Karşıdağ
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(4):204-211
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Kişilik değişikliğiyle başvuran motor nöron hastalığı
F Bülbül, R Yiğiter, HA Savaş, S Selek, M Bulut
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(4):212-216
ÖZET
TAM METİN
6. Psikotik Bozukluk ve Araknoid Kist: Bir Olgu Sunumu
B Özdemir. M Gülsün
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(4):217-220
ÖZET
TAM METİN