Dergi Ara >>
Araştırma
1. Bursa'da 1974-2003 Yılları Arasındaki Yasadışı Uyuşturucu Madde Suçu Profili
C Akkaya, S Akgöz, Z Kotan, B Kaya, S Kırlı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(3):124-130
ÖZET
TAM METİN
2. Erişkin Bireylerde Çocukluk Çağı Enürezis Noktürna Öyküsü ve Dissosiyasyon Düzeylerinin Araştırılması
M Gülsün, A Doruk, A Evrensel, AF Baykız
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(3):131-136
ÖZET
TAM METİN
3. Hastanemizde Beyin Ölümü Deklarasyonu
S Büyükkınacı, U Erdoğan, H Toplamaoğlu, B Uçar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(3):137-142
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Psikiyatrik Kadın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme
K Pehlivan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(3):143-154
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Gitelman Sendromu ve Şizofreninin Birlikte Görüldüğü Bir Olgu
H Gümüş, C İlnem, F Yener
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(3):155-161
ÖZET
TAM METİN
6. Kronik Kusma Yakınması ile Başvuran Bir Obsesif Kompülsif Bozukluk Olgusu ve Maprotilinle Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
M Gülsün, A Evrensel, A Doruk
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(3):162-166
ÖZET
TAM METİN
7. Bir Olgu Nedeniyle Tolosa Hunt Sendromu
B Mutluay, Y Altunkaynak, M Öztürk, A Ceyhan, S Baybaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2006; 19(3):167-170
ÖZET
TAM METİN