Dergi Ara >>
Araştırma
1. Kadına Yönelik Fiziksel Ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Karşılaştırmalı Bir Çalışma
E Erbek, N Eradamlar, E Beştepe, H Akar, L Alpkan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(4):196-204
ÖZET
TAM METİN
2. İdiyopatik Parkinson Hastalığı ve Sialik Asit
Y Çetinkaya, M Gencer, E Özkök, M Aydın, GA Yüksel, H Tireli, İ Kara
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(4):205-208
ÖZET
TAM METİN
3. Lomber Spondilolistezis Tedavisinde Posterior Transpediküler Vida Fiksasyon ve Posterolateral Füzyon Uygulamaları
Ü Kepoğlu, U Adilay, B Tuğcu, M Eseoğlu, S Bilgi
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(4):209-213
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Ülkemizde Kullanılan Serotonin-Dopamin Antagonisti (SDA) Atipik Antipsikotik İlaçların Şizofrenideki Bilişsel Bozukluklara Etkileri: Kısa Bir Gözden Geçirme
B Kayahan, B Veznedaroğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(4):214-220
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Tedaviye Dirençli Şizofreni Bir Olgu Sunumu - Tedavide Direnç
G Sönmez, Z Alantar, S Çelik, M Hacıoğlu, T Kutlar, O Güçlü
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(4):221-227
ÖZET
TAM METİN
6. Bir Olgu Nedeniyle Folie A Deux
A Kocabıyık, Ç Karşıdağ, G Ciğerli, R Kükürt, N Alpay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(4):228-233
ÖZET
TAM METİN
7. Usher Sendromu İle Psikoz Komorbiditesine İlişkin Bir Olgu Sunumu
L Alpkan, N Eradamlar, N Ergen, N Üstün, M Karagöz, AU Dalanay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(4):234-237
ÖZET
TAM METİN
8. Nöropsikiyatrik Semptomlarla Seyreden Araknoid Kist Olgusu
H Akar, S Yazar, E Özmen, C Keskinkılıç, N Eradamlar, L Alpkan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(4):238-243
ÖZET
TAM METİN
9. Huntington Koreası Öntanısı İle İzlenen Bir Organik Akıl Bozukluğu Olgusu
Ç Karşıdağ, R Üney, A Kocabıyık, R Kükürt, N Alpay, C Dayan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(4):244-247
ÖZET
TAM METİN