Dergi Ara >>
Araştırma
1. Şizofreni ve doğum mevsimi ilişkisi
İ Dora, O Önal, ME Ceylan, J Kenar, E Kılınç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(1):5-20
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. Distimik Bozukluk: Gözden Geçirme
Y Cengiz, T Kutlar, M Hacıoğlu, M Yaman
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(1):21-26
ÖZET
TAM METİN
3. Depresyon etiyolojisinde nörobiyolojik etkenler
EÖ Albayrak, ME Ceylan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(1):27-33
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Şiddetli Geç Diskinezi: Bir olgu sunumu
B Doğu, A Kocabıyık, N Tomruk, N Karamustafalıoğlu, N Alpay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(1):34-38
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Migrenlilerde Ak Madde lezyonlarının prevalansı
R Türkoğlu, F Arsan, Y Çetinkaya, C Örken, H Tireli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(1):39-42
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Vogt-Koyanagi-Harada Hastalığı (Olgu Sunumu)
F Arslan, R Türkoğlu, C Örken, H Tireli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(1):43-45
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
7. Lumbar Spinal Cerrahide füzyon ve stabilizasyonun omurga biyomekaniğine katkısının röntgenografik olarak kıyaslanması
U Özdemir, L Uysal, Ö Şenol, N Kaplan, T Gediz, K Avlar, MM Taşkın
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(1):46-54
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Bir vaka dolayısıyla Posterior Fossa Tümörlerinde kombine klinik, radyolojik ve patolojik incelemenin öneminin yeniden gözden geçirilmesi
U Özdemir, A Dikilitaş, NHS Köksal, ÖY Aktaş, MM Taşkın, Ç Kemerli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(1):55-58
ÖZET
TAM METİN
9. Oksipital kemikte Eozinofilik Granüloma: Olgu sunumu
S Tural, A Karasu, E Ofluoğlu, Ç Bayındır, H Toplamaoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(1):59-61
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
10. İntrakranyal anevrizma yırtılmasına bağlı subaraknoid kanama sonrası hidrosefali gelişimini etkileyen faktörler
S Tural, A Karasu, E Ofluoğlu, H Toplamaoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(1):62-65
ÖZET
TAM METİN
Derleme
11. Geç başlangıçlı şizofreni
S Kesebir, B Veznedaroğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(1):66-68
ÖZET
TAM METİN