Dergi Ara >>
Editöre Mektup
1. Vefatının 2. yılında hocam Oğuz Arkonaç'ı anarken
S Sofuoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(2):68-70
Araştırma
2. Alkol bağımlılarında kişilik bozukluğunun sosyodemografik özellikler, depresyon ve anksiyete ile ilişkisi
B Eken, EC Evren, Ö Saatçioğlu, D Çakmak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(2):71-79
ÖZET
TAM METİN
3. Konversiyon bozukluğu ve psoriasis'te depresyon ve eğitim düzeyinin primer ve sekonder aleksitimi üzerine etkisinin araştırılması
İ Yaluğ, G Aydoğan, M Savrun
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(2):80-86
ÖZET
TAM METİN
4. Varsanılarla ilgili İnançlar Ölçeği: Güvenilirlik ve geçerlik çalışması
T Aker, A Yazıcı, N Üstün, A Alpaslan, İ Yılmaz, E Beştepe, H Akar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(2):87-94
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Ruh hastaları ve Türkiye
ME Ceylan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(2):95-107
TAM METİN
Araştırma
6. Rutin aktivasyon yöntemleri ile EEG'leri normal bulunan epilepsi hastalarında uyku deprivasyonu sonrası uyanıklık ve kısa dönem uykunun aktivasyon yöntemi olarak etkileri
Ş Karaarslan, A Şen, D Ataklı, T Atay, İK Sevgi, B Arpacı, S Baybaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(2):108-113
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Migren proflaksisinde magnezyum replasmanının yeri
Y Altunkaynak, M Öztürk, Y Karakoç, E Altunkaynak, R Karataş, S Baybaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(2):114-118
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
8. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi III. Nöroşirurji Kliniğinde opere edilen 45 spinal tümörlü hastanın retrospektif olarak değerlendirilmesi
NB Öktem, B Uçar, AL Aydın, A Karasu, H Toplamaoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(2):119-123
ÖZET
TAM METİN
9. İntraserebral hemorajide risk faktörleri, etyoloji ve lokalizasyon ilişkisi
G Somay, GU Halaç, H Mısırlı, M Yılmaz, NY Erenoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(2):124-128
ÖZET
TAM METİN