Dergi Ara >>
Araştırma
1. İki uçlu mizaç bozukluğu olgularında aile yüklenmesi üzerine karşılaştırmalı bir çalışma
E Şahin, C İlnem, EA Yıldırım, C Güvenç, F Yener
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2002; 15(4):196-204
ÖZET
TAM METİN
2. Akut fluoksetin uygulamasının kronik immobilizasyon stresi üzerine etkileri
M Aksoy, EA Yıldırım, B Ekici, M Mengi, E Yurdakoş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2002; 15(4):205-209
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Travma sonrası stres bozukluğunun tanısının gelişimi üzerine bir gözden geçirme
M Hacıoğlu, O Gönüllü, K Kamberyan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2002; 15(4):210-214
ÖZET
TAM METİN
4. Erken başlangıçlı depresyonlarda aile yüklülüğü ( Gözden geçirme)
D Özer, A Kocabıyık, V Girgin, P Demirarslan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2002; 15(4):215-220
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Bipolar affektif bozukluğu olan hastaların aile işlevlerinin değerlendirilmesi
G Ünal
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2002; 15(4):221-228
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Guillian Barre Sendromu ve Campylobacter Jejuni Enfeksiyonu
B Oflazoğlu, H Forta
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2002; 15(4):229-238
ÖZET
TAM METİN
7. İntrakranyal anevrizmalar
A Görgülü, S Çobanoğlu, O Şimşek, H Özsüer, MK Hamamcıoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2002; 15(4):239-244
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
8. Lomber disk herni ameliyatında hastaların evde iyileşmelerini hızlandırmada hemşirenin eğitici rolünün etkisi
M Karada, G Aksoy
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2002; 15(4):245-254
ÖZET
TAM METİN