Dergi Ara >>
Araştırma
1. Cinsel ve evlilik terapilerine başvuran kadınlarda psikiyatrik komorbidite ve evlilik ilişkisi
P Eriştiren, C İncesu, N Yetkin, N Alpay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(3):132-141
2. Alkol ve madde kullananların özellikleri: 2000 yılına ait AMATEM'e yatan hasta verilerinin incelenmesi
EC Evren, D Çakmak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(3):142-149
3. Yaşam olayları sonucu gelişen intiharlarda kan lipid seviyeleri
Y Özcan, H Şavlı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(3):150-153
4. Erektil disfonksiyon hastalarının değerlendirilmesi
H Güz, M Ay, N Dilbaz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(3):154-157
5. Tıp öğrencilerinde bağlılık tip dağılımı ve psikiyatrik yakınmalarla ilişkisi
A Yaşan, İ Başak, B Yaşan, F Gürgen
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(3):158-161
6. Bağlılık tiplerinin konversiyon bozukluğuyla ilişkisi
İ Başak, F Gürgen
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(3):162-168
Olgu Sunumu
7. Bir olgu nedeniyle Pick Hastalığına bağlı demans
C İlnem, S Çevik, G Alataş, C Güvenç, F Yener, ET Alataş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(3):169-174
8. Gilles de la Tourette sendromlu iki erkek kardeş: Kronik tikler
S Keskin
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(3):175-178
9. Erken çocuklukta beslenme bozuklukları: Olgu sunumu
B Alyanak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(3):179-182
Araştırma
10. Periferik ve santral vertigonun ayırımında vizüel fiksasyonun değeri
C Bayülkem, Ö Akyürekli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(3):183-188
Olgu Sunumu
11. Bilateral operküler sendrom: Bir olgu
G Elbüken, H Apaydın, S Özekmekçi
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(3):189-192