Dergi Ara >>
Araştırma
1. Garip sanrılı şizofrenlerde yumuşak nörolojik işaretler
C İlnem, F Olcay, NAG Alataş, F Yener, M İlnem, SÇ Güneri
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(2):68-76
2. Şizofreni ve maninin nöroleptiklere bağlı harekete bozuklukları açısından karşılaştırılması
C İlnem, M Demirel, SÇ Güneri, F Yener, M İlnem, G Alataş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(2):77-86
3. Psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda unutulmuş çocukluk çağı travmalarını yeniden hatırlamanın sıklığı
M Yanık, M Özmen, H Tutkun, S Zoroğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(2):87-94
4. Alopesi areatalı hastalarda psikometrik değerlendirmesi
Y Güzelhan, K Sayar, O Köse, S Ebrinç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(2):95-98
5. Bir grup dermatolojik hastalarda aleksitimi, depresyon ve anksiyete
H Güz, M Ay, N Dilbaz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(2):99-103
6. Alkol bağımlılarında patolojik kumar oynamanın yaygınlığı ve eşlik eden özellikler
A Türkcan, H Arslan, D Çakmak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(2):104-108
Olgu Sunumu
7. Psikotik belirtilerin eşlik ettiği Huntington Koreli bir olguda klozapin tedavisi
N Üstün, S Çıtak, O Karamustafalıoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(2):109-115
Derleme
8. Migrenli olgularda iktal ve interiktal EEG
M Yılmaz, E Sivaslı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(2):116-119
Araştırma
9. Kronik tıkayıcı inmede oral ve yüksek doz intravenöz pirasetam tedavisi
N Uzun, A Altunel, Ş Biliciler, G Elbüken
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(2):120-125
Olgu Sunumu
10. Kraniofranjioma: Üç olgu sunumu
MD Çalış, V Çalış, M Taşkın, Ç Kemerli, A Dikilitaş, O İncekara
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(2):126-128