Dergi Ara >>
Derleme
1. Şizofreni ve obsesif kompulsif bozukluk
N Karamustafalıoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2000; 13(2):68-72
Araştırma
2. Şizofrenik hastalarda yumuşak nörolojik işaretlerin ekstrapiramidal bulgularla ilişkisi
A Yazıcı, E Özmen, T Aker, Ş Erkoç, O Arkonaç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2000; 13(2):73-81
3. Otistik bozukluğu olan çocukların annelerinde birinci eksende yer alan psikiyatrik bozuklukların araştırılması
T Demir, NM Mukaddes, DE Demir, S Bilge
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2000; 13(2):82-86
4. Öğrencilerde alkol kullanım sıklığı ve sosyal öğrenme ile ilişkisi
H Herken, İ Özkan, AS Çilli, S Bodur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2000; 13(2):87-91
5. İntihar girişiminde bulunan olgularda serum kolesterol ve trigliserit düzeyleri
D Gidiş, N Kaya, U Şahinoğlu, AS Çilli, H Erken, İ Özkan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2000; 13(2):92-95
Olgu Sunumu
6. Perinatal asfiksiden sonra gelişen otistik bozukluk: Bir olgu nedeniyle
ME Özcan, C Yakıncı, S Ünal, B Sipahi
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2000; 13(2):96-98
Araştırma
7. Bastırma duyarlılık ölçeğini Türk kültürüne uyarlama çalışması
G Bayezid
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2000; 13(2):99-106
Derleme
8. Beden dismorfik bozukluğu
O Karamustafalıoğlu, N Karamustafalıoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2000; 13(2):107-109
Araştırma
9. Başağrısı poliklinik hastalarının demografik ve klinik profili
H Mavioğlu, S Karaca, H Yılmaz, H Korkmaz, R Artuğ, D Selçuki
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2000; 13(2):110-115
Olgu Sunumu
10. Konjenital ayna hareketi olan bir olguda elektrofizyolojik bulgular
A Soysal, D Ataklı, T Atay, B Arpacı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2000; 13(2):116-119
11. Hemorajik transformasyon gösteren bir nörobehçet olgusu
G Somay, G Pay, H Mısırlı, H Erkal, M Güler, NY Erenoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2000; 13(2):120-123
12. Serebral tüberküloma: Bir olgu sebebiyle
A Özge, H Mısırlı, NY Erenoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2000; 13(2):124-127