Dergi Ara >>
Derleme
1. Psikiyatri pratiğinde hatalı uygulamalar
C İlnem, M İlnem
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(4):4-15
Araştırma
2. Bilişsel değişiklikler ile serbest radikal ve oksidatif savunma mekanizmaları arasındaki ilişki
H Herken, AM Tiftik, N Kaya, S Haliloğlu, C Dağlar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(4):16-22
3. Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçeğinin geçerlik ve güvenilirliği
T Demir, DE Demir, E Özmen, Ö Uysal
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(4):23-30
4. Kronik ağrılı ve migrenli hastalarda depresyon düzeyleri ve ağrı ile başaçıkma becerileri
S Karaca, F Demir, H Herken, O Demir, R Aşkın
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(4):31-33
Derleme
5. Epilepsi, suç ve ceza ehliyeti
S Yolcu, Ö Canbek, C İncesu, N Uygur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(4):34-40
6. Epilepside lamotrigin tedavisi
Z Alioğlu, M Özmenoğlu, S Velioğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(4):41-44
7. Karotis endareterektomisi asemptomatik stenoz için uygun mudur? EVET
JE Castaldo
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(4):45-48
8. Karotis endareterektomisi asemptomatik stenoz için uygun mudur? HAYIR
S Chaturvedi
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(4):49-50
9. Asemptomatik stenoz için karotis endarterektomisi
V Hachinski
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(4):51-51
10. Guillian-Barre sendromu ve campylobacter jejuni enfeksiyonu
B Oflazoğlu, H Forta
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(4):52-61
Editöre Mektup
11. "K.B. Olayı" üstüne
S Saygılı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(4):62-64