Dergi Ara >>
Araştırma
1. Kronik depresyon ve iyileşen major depresyon olgularında kişilik bozukluklarının değerlendirilmesi
AP Demirarslan, PG Gökalp, K Ögel, AN Babaoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(3):5-13
2. Distimi - çifte depresyon - major depresyon tanılı hastaların kişilik yapıları açısından karşılaştırılması
F Ülkeroğlu, AE Tezcan, M Kuloğlu, F Çulha, C Karabulut, M Ay, İ Doğan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(3):14-21
3. Alkol bağımlılığı ve depresyon
Z Arıkan, AÇ Kuruoğlu, H Eltutan, E Işık
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(3):22-26
4. Distimi tanılı hastalarda kliniğe eklenen major depresif epizodun yaşam boyu birlikteliği
F Ülkeroğlu, M Kuloğlu, AE Tezcan, C Karabulut, M Ay, M Atmaca, İ Doğan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(3):27-34
5. Şizofrenili hastalarda başaçıkma davranışları
ME Özcan, F Gürgen, C Türkeş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(3):35-40
Olgu Sunumu
6. Adli psikiyatride sorunlar (II): bir olgu sunumu
N Uygur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(3):41-42
Araştırma
7. Bir grup şizofrenili hastada dermatoglifik bulgular
M Bilici, M Ülgen, M Bekaroğlu, C Soylu, N Uluutku
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(3):43-46
8. Korunmaya muhtaç sokak çocuklarında dermatoglifik bulgular
MH Polat, YF Polat, H Cerit, D Çakmak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(3):47-49
9. Akıl hastalarının sosyal red durumunun hasta ailesi üzerindeki etkilerinin araştırılması
A Tuna
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(3):50-61
Olgu Sunumu
10. Yetişkinlerde Bregma yerleşimli Dermoid kistler
A Çolak, M Kutlay, Ç Başekim, MN Demircan, ON Akın
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(3):62-64