Dergi Ara >>
Araştırma
1. Kronik depresyonda sosyodemografik ve klinik özellikler: İyileşen major depresyon olguları ile karşılaştırma
P Demirarslan, PG Gökalp, K Ögel, AN Babaoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(1):4-11
Derleme
2. Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluklar ve başa çıkma stratejileri
O Karamustafalıoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(1):12-16
Olgu Sunumu
3. Bir olgu nedeniyle uzamış alkol yoksunluk deliryumu ve kalıcı amnestik bozukluk
C İlnem, CG Aydın, E Şahin, G Alataş, F Olcay, F Yener
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(1):17-23
4. Posttravmatik stres bozukluğunda hipnoterapi: Bir olgu sunumu
Ş Özer, E Özmen
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(1):24-27
Araştırma
5. Gemi inşa iş kolunda çalışanlarda dikkat ve kaygının değerlendirilmesi
L Önen, H İşsever, H Sabuncu, D Çakmak, O Tan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(1):28-31
6. Davranış bozukluğu gösteren çocuklarda dermatoglifik bulgular
MH Polat, YF Polat
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(1):32-34
Derleme
7. Alzheimer hastalığının ilaç tedavisinde yenilikler
G Aksaray, C Kaptanoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(1):35-41
8. Sitokrom P450 ve antidepresan ilaç etkileşimleri
S Kırlı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(1):42-50
Araştırma
9. Erken hipodansite bulgusu hemorajik infarkt gelişiminde belirleyici midir?
H Küçükoğlu, A Ceyhan, C Dayan, B Yalçıner, D Kırbaş, B Arpacı, S Baybaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(1):51-53
Derleme
10. Abuli
PN Sütlaş, Ü Altın, D Kırbaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(1):54-58
Olgu Sunumu
11.
Ö Sarıoğlu, K Avlar, MM Taşkın, E Ozar, İ Kara, Ç Kemerli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(1):59-61
12. Tek yumurta ikizlerinin bireyselleşmeleri, sosyalleşmeleri ve aralarındaki iletişim
NM Mukaddes, K Aydoğmuş, M Soydan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(1):62-64