Dergi Ara >>
Araştırma
1. Hasta yakınları ile gerçekleştirilen psikodrama yönelimli detsekleyici-eğitici grup psikoterapisinin kronik şizofreni gidişi üzerine etkisi: 1 yıllık izleme çalışması
H Soygür, B Çelikel, Ç Aydemir, S Bozkurt
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(4):5-11
2. Şizofreni ve major depresyonda yaşam olayları ile bireyin algıladığı duygu dışavurum düzeyi
C İlnem, T Çete, H Deniz, F Yener
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(4):12-20
Derleme
3. Atipik nöroleptikler
F Öncü, A Hariri, ME Ceylan, N Ceylan, B Yazan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(4):21-29
4. F Öncü, A Hariri, ME Ceylan
Nöroleptik malign sendromu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(4):30-35
Araştırma
5. Şizofreni ile anksiyete bozukluklu bir grup hastada nörolojik silik işaretler
H Güz, N Dilbaz, G Bayam
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(4):36-41
6. Prematür ejakülasyon tanısı ile izlemeye alınan bireylerin sosyo-demografik özelliklerinin değerlendirilmesi
NK Oğuzhanoğlu, Z Aybek, O Özdel, Ü Çakır, C Bozbay, F Karadağ
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(4):42-45
7. Sağlıklı bireylerde nöropsikolojik değerlendirme sonuçlarının nörolojik işaretlerle bağıntısının araştırılması
M Çakıcı, S Çıtak, E Çakıcı, İ Küçükali, D Yandım, Ş Erkoç, O Arkonaç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(4):46-52
8. Bipolar affektif bozuklukta mevsimsellik
N Dağdeviren, ET Oral, S Dedeoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(4):53-55
Olgu Sunumu
9. Bir olgu nedeniyle REM davranış bozukluğu
T Atay, NK Ertaş, B Arpacı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(4):56-60
10. Distal spinal müsküler atrofili iki olgu
B Yürüten, Z Abdülkadiroğlu, A Güvenç, A Uysal, S İlhan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(4):61-63