Dergi Ara >>
Araştırma
1. İmtihan stresine kortizol, prolaktin ve tiroid hormonları cevabının cinsiyetle ilişkisi
AS Gönül, M Reyhancan, S Sofuoğlu, A Tutuş, AF Karaarslan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(4):4-8
2. Bedenselleştirilen depresyon ve bunaltılı depresyonun tedavisinde paroksetin ve imipramin
M Özkan, A Özçetin, A Sır, A Ataoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(4):9-13
3. Sülpiridin yan etki profili: Klorpromazinle karşılaştırmalı bir çalışma
Ö Uzun, A Özşahin, F Özgen, S Battal
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(4):14-17
4. Elazığ ıslahevindeki çocuk ve ergen hükümlülerde kendini yaralama davranışı
HE Dülger, M Tokdemir, AE Tezcan, M Kuloğlu, İ Doğan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(4):18-21
5. Elazığ bölgesindeki obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda psikososyal özellikler
AE Tezcan, F Ülkeroğlu, M Kuloğlu, M Atmaca
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(4):22-27
Olgu Sunumu
6. Tedaviye dirençli bir obsesif kompulsif bozukluk + Tourette bozukluğu olgusu
B Veznedaroğlu, M Tamar, H Coşkunol, S Erermiş, C Aydın
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(4):28-31
Araştırma
7. Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın sonuçlarını etkileyen etmenler
T Türkbay, G Söhmen, T Söhmen
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(4):32-34
8. Alkol bağımlılarında Adsız Alkoliklere katılımın etkinliği
H Coşkunol, M Tamar, İ Bağdiken, R Saygılı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(4):35-38
9. MH Polat, H İşsever, H Sabuncu, D Çakmak
Kronik alkol bağımlılarında derioymacığı bulguları
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(4):39-42
10. Alkol yoksunluğu deliryumunda bilgisayarlı beyin tomografisi bulguları
İ Bağdiken, H Coşkunol, O Oyar, N Yünten, M Tamar, R Saygılı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(4):43-47
Derleme
11. Kısırlığın psikiyatrik yönleri
D Türkoğlu, L Tamam, YE Evlice
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(4):48-55
Araştırma
12. Talamik hemorajiye bağlı yüksek kortikal fonksiyon bozuklukları
A Akbay, H Mısırlı, NY Erenoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(4):56-60
Olgu Sunumu
13. Diastematomyeli: Olgu sunumu
İ Şentürk, Ü Kepoğlu, B Arslan, İ Tutkan, B Karakaya, Z Oral
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(4):61-64