Dergi Ara >>
Araştırma
1. Tıp Fakültesi öğrencilerinde sorun alanları ve sosyodemografik özelliklerle depresif belirtilerin karşılaştırılması
B Bakır, R Yılmaz, İ Yavaş, R Toraman, N Güleç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(1):5-12
Olgu Sunumu
2. Borderline kişilik bozukluğu olgusu
R Karlıdağ, M Ünal
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(1):13-16
Araştırma
3. Orak hücreli anemide psikososyal etmenler
SH Aslan, ZN Alparslan, R Koçak, F Başlamışlı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(1):17-21
4. Büyücü-üfürükçü-cinci ve astrolog gibi hekim olmayan kişiler ile ruh hastalıklarının ilişkilerinin çeşitli yönlerden karşılaştırılması
SY Özden, F Vedi, İ Yargıç, N Kaya
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(1):22-28
Olgu Sunumu
5. Taklit sinkineziler: Konjenital ayna hareketli bir olgu sunumu
R Aygül, A Atçı, A Koçbeker, A Güvenç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(1):29-31
6. Bir olgu nedeni ile psikiyatrik açıdan Cushing Sendromu
NB Tomruk, P Eriştiren, N Alpay, D Çakmak, E Ata
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(1):32-38
Derleme
7. Sertralin: migren proflakisinde yeni bir ilaç
D İnce, V Topçuoğlu, S Tekin, S Aktan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(1):39-41
8. Endokrinoloji, immunoloji ve şizofreni
İ Balcıoğlu, Z Kökrek
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(1):42-48
Araştırma
9. Vertebro-baziler inme: Klinik anatomik lokalizasyon ile nöroradyolojik bulguların korelasyonu ve MRG negatif infarktları
H Küçükoğlu, H Demir, A Ceyhan, B Yalçıner, S Baybaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(1):49-51
Olgu Sunumu
10. İntrakranyal kalsifikasyonların gözden geçirilmesi ve Fahr hastalığı tanısı konmuş bir olgu sunumu
İ Küçükali, S Şenol, L Hanoğlu, D Kırbaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(1):52-55
Araştırma
11. Nörolojik yönden sağlıklı 100 çocukta EEG Özellikleri ve davranış bozukluklarının EEG'ye etkisinin araştırılması
NK Ertaş, A Gökyiğit, A Çalışkan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(1):56-61
Olgu Sunumu
12. Spinal kist hidatik: Olgu sunumu
İ Elmacı, B Arslan, İ Tutkan, B Karakaya, Z Oral
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(1):62-64