Dergi Ara >>
Derleme
1. Methadon
N Alpay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(3):4-9
Araştırma
2. Major depresif bozukluk tedavisinde sertralin ve paroksetin
AC Arık, AR Şahin, G Özdemir, G Güneş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(3):10-12
3. Bir üniversite hastanesinde istenen psikiyatri konsültasyonları
M Kuloğlu, AE Tezcan, F Ülkeroğlu, F Çulha
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(3):13-17
4. Kardiyak kökenli olmayan göğüs ağrısında ruhsal etkenler
H Aslan, O Aslan, M Şan, N Alparslan, M Kandış
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(3):18-22
5. Adolesan psikozlarının özellikleri
SY Özden, İ Yargıç, F Erçağ, N Kaya, O Çelik
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(3):23-26
Olgu Sunumu
6. Erkekte gebelik hezeyanı
N Alpay, R Kükürt, F Gökler, N Karamustafalıoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(3):27-29
Derleme
7. Şizofreni ve genetik
Z Kökrek, İ Balcıoğlu, M Hüseyni
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(3):30-33
Araştırma
8. Tedaviye dirençli şizofrenik hastalarda klozapinin etkinliği
G Arıhan, N Dilbaz, D Tan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(3):34-39
Derleme
9. SPECT tekniği, kullanılan radyofarmasötikler ve şizofreniklerde yapılan SPECT çalışmaları
N Aydın
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(3):40-47
Araştırma
10. Pratisyen hekimlerde tükenme düzeyleri
H Arslan, M Ünal, O Aslan, SB Gürkan, ZN Alparslan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(3):48-52
11. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çocuk ve ergen suçlarının dağılım özellikleri
HE Dülger, M Tokdemir, AE Tezcan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(3):53-57
Olgu Sunumu
12. Serebral hidatik kist: Kesin tanısı konmuş bir olgunun sunumu
İ Küçükali, E Sofuoğlu, H Toplamaoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(3):58-61
13. Epilepsi cerrahisinde foramen ovale tekniği ile EEG kaydı
O Bölükbaşı, M Özmenoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(3):62-64