Dergi Ara >>
Araştırma
1. Şizofrenide negatif belirtilerin tedavisinde bir dopamin agonisti olan bromokriptin'in etkinliği
M Kuloğlu, A Çayköylü, İ Kırpınar, E Özatalay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(2):4-8
2. Adölesan yaşta 17 dissosiyatif kimlik bozukluğu (çoğul kişilik) olgusunun sosyodemografik, klinik özellikleri ve travmatik yaşantı öyküleri
S Zoroğlu, İ Yargıç, H Tutkun, Ü Tüzün, Ü Tüzün, V Şar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(2):9-15
Derleme
3. Tedaviye dirençli şizofreni: Bir gözden geçirme
A Coşkun, HA Savaş, O Arkonaç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(2):16-25
4. Geç başlangıçlı şizofreni: Bir gözden geçirme
H Deniz, C İlnem, F Yener
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(2):26-34
Araştırma
5. Postpartum psikoz gelişen kadınların demografik ve klinik özellikleri
İ Kırpınar, A Çayköylü, İ Coşkun, H Özer
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(2):35-40
6. Erken boşalma tedavisinde fluoksetin'in etkinliği: Çift-kör, plasebo kontrollü bir çalışma
H Kara, S Aydın, MY Ağargün, Ö Odabaş, Y Yılmaz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(2):41-43
7. Yatarak sağaltım gören ergenlerin sosyodemografik özellikleri: Yatış süresini etkileyen faktörler
SH Arslan, YE Evlice, ZN Alparslan, RS Diler
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(2):44-49
8. Zimmet suçluları hakkında psikososyal inceleme
F Aşıcıoğlu, B Üge
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(2):50-54
9. Cinsel roller ve cinsel mitler
K Kora, A Kayır
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(2):55-58
10. Multipl sklerozlu 113 olgunun klinik ve laboratuvar bulgularının analizi
A Soysal, A Şen, İ Koç, S Çetin, F Özer, B Arpacı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(2):59-63