Dergi Ara >>
Araştırma
1. Gençlerde irdeleyici düşünme yeteneğini etkileyen etkenler
FB Altuğ, İ Özkan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(4):4-8
Olgu Sunumu
2. Elektrokonvülsif tedaviyle düzelen beş yıllık mutizm olgusu
S Köse, K Alptekin, T Alkın, Z Tunca, M Hancıoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(4):9-11
Araştırma
3. Magnezyum düzeylerinin psikiyatrik değerlendirme ölçek puanları, yaş ve cinsiyetle ilişkisi
R Özcankaya, N Delibaş, F Özgüner
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(4):12-16
4. Çocuk psikiyatrisi polikliniğine başvuru sırasında ebeveynin yaşadığı kaygının çocuğun aldığı tanı ile ilişkisinin araştırılması
B Altuğ, Ü Tüzün
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(4):17-22
5. İki uçlu mizaç bozukluğu hastalarında yaşam olayları
A Coşkun, HA Savaş, D Tamar, O Arkonaç, Ş Erkoç, M Güveli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(4):23-25
6. Şizofreninin pozitif ve negatif belirtilerinin BBT bulguları ile olan ilişkileri
M Çakıcı, AT Aker, E Tansel, A Coşkun, Ş Erkoç, O Arkonaç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(4):26-31
7. Nöroleptiklere rezistans kronik şizofrenik olgularda kortikosteroid ve nöroleptik kombinasyonu
R Özcankaya
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(4):32-37
8. Dissosiyatif kimlik bozukluğu tanısı konularak uzun süreli değerlendirme ve tedaviye alınan 25 hastanın sosyodemografik ve klinik özellikleri
V Şar, İ Yargıç, H Tutkun
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(4):38-46
9. Kemoterapi alan kanserli hastalarda metoklopramide bağlı akatizi
N Kaya, B Altuğ, S Dura, R Kucur, Ş Ecirli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(4):47-49
Olgu Sunumu
10. Fronto-ethmoidal meningoensefalosel: olgu sunumu
İ Ermiş, T Hayırlıoğlu, A Canbolat, A Arıncı, İ Elmacı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(4):50-52
Araştırma
11. Çocukluk çağında kraniyel manyetik rezonansda saptanan multipl lezyonlar ve kliniği
H Demir, B Korkmaz, C Yalçınkaya
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(4):53-55
Olgu Sunumu
12. Moklobemid kullanımı ile ortaya çıkan bir manik atak olgusu
AE Tezcan, NK Oğuzhanoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(4):56-58
13. Bir olgu nedeni ile iskemik inmede oral antikoagülan ve antiagregan kullanımı
H Küçükoğlu, A Ceyhan, Ö Çakmak, S Baybaş, S Küçükoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(4):59-60
Araştırma
14. Vertebro-baziler inme: Klinik anatomik lokalizasyon ile nöroradyolojik bulguların korelasyonu
H Küçükoğlu, H Demir, A Ceyhan, B Yalçıner, S Baybaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(4):61-63