Dergi Ara >>
Derleme
1. Toplum Psikiyatrisi
AY Samancı, H Erkmen, E Özmen
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(1):4-8
2. Travma Sonrası Stres Bozukluğu İle İlişkili Nörobiyolojik Kanıtlar
PÇ Geyran
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(1):9-18
3. Nöroleptiklerin Etkisini Çoğaltma Yöntemleri ve Tedaviye Dirençli Hastaya Yaklaşım
C İlnem, M İlnem, Ö Kır, F Yener, F Aslaner
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(1):19-27
Olgu Sunumu
4. Psödopsikoz İle Başvuran Dört Çoğul Kişilik Bozukluğu Vakası
H Tutkun, Lİ Yargıç, V Şar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(1):28-37
Araştırma
5. İstanbul'da Üniversite Öğrencilerinde Ruhsal Durum Ve Davranışlarda Mevsimsellik
TH Yöney, B Taybıllı, EO Göktepe
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(1):38-42
6. Lise Öğrencilerinde Scl-90-R İle Semptom Taraması
R Aşkın, B Ilısu, AS Çilli, FB Altuğ, N Kaya, R Kucur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(1):43-47
7. İki Uçlu Mizaç Bozukluğu Hastalarında Yaşam Olayları
A Coşkun, HA Savaş, D Tamar, O Arkonaç, Ş Erkoç, M Güveli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(1):48-51
Olgu Sunumu
8. Sakral Subdural Abse: Olgu Sunumu
M Taşkın, K Avlar, A Dikilitaş, İ Karaca, L Uysal
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(1):52-55
9.
İ Ermiş, T Hayırlıoglu, A Canbolat, A Arıncı, İ Elmacı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(1):56-59
10. Pleomorfik Ksantoastrositom: Olgu Sunumu
R Atabey, N Kazan, Ş İlvan, M Asiltürk, H Toplamaoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(1):60-63