Dergi Ara >>
Araştırma
1. Benlik Saygısını Etkileyen Etkenler
İ Özkan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(3):4-9
2. Sosyal Değişimin Cinsel Yaşam Üzerine Etkisi
G Doğan, E Adam
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(3):10-19
3. Adli Psikiyatride Çocuk Ve Ergen Suçları
N Uygur, S Türkcan, P Geyran
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(3):20-24
Olgu Sunumu
4. "Teşhircilik"te Ceza Ehliyeti
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(3):25-29
5. Ligamentum Flavum Ossifikasyonu: Olgu Sunumu
B Uçar, M Güneş, F Tancar, A Altınok, H Toplamaoğlu, L Şaşmaz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(3):30-32
Derleme
6. Kafa Travmaları Sonrası Gelişen Mental Bozukluklar
S Kesken, D Akarsu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(3):33-36
7. Disforik Mani Ve Karışık Mani: Bir Gözden Geçirme
HA Savaş, A Coşkun, O Arkonaç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(3):37-45
8. Yeni Bir Antidepresan: Sertralin (Bir İnceleme)
HA Savaş, A Coşkun, O Arkonaç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(3):46-48
Olgu Sunumu
9. İki Uçlu Mizaç Bozukluğu Olarak Takip Edilmiş Bir Kısmi Karmaşık Epilepsi Olgusu
HA Savaş, A Coşkun, DT Tezcan, O Arkonaç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(3):49-52
10. Maprotilin Kullanımı İle Manik Hecme Ortaya Çıkan Üç Olgu
G Ögel, N Şeker, D Çakmak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(3):53-54
Araştırma
11. Tedaviye Dirençli Depresyon: Bir Natüralistik Çalışma
MK Arıkan, MR Bayar, H Mırsal, T Şuer, Z Kökrek
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(3):55-58
12. Elektro Konvülsif Tedavi Uygulanacak Psikiyatri Hastalarında Gözlenen Korku Ve Anksiyetenin Giderilmesinde Terapötik Hemşirelik Yaklaşımının
N Aştı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(3):59-64