Dergi Ara >>
Araştırma
1. Konversiyon Bozukluğu Tanısı Alan Hastalarda Psikiyatrik Belirtiler
N Dilbaz, V Bitlis, S Doğan, I Usseli, S Erdoğan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(1-2):5-9
2. Gençlerde Homosidal Davranış
N Uygur, P Geyran, S Türkcan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(1-2):10-14
3. Negatif ve Pozitif Belirtili Şizofren Hastalarda Kan Grupları
ME Önder, B Çelikel, N Dilbaz, S Şenol
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(1-2):15-17
4. Piribedil'in Nöroleptiklere Bağlı Parkinsonizm'de Etkisi
N Kaya, İ Özkan, S Karaca, K Üçok
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(1-2):18-20
5. İntihar Olgusunun Adli Yönü Üzerine Bir Çalışma
HH Özsan, I Sayıl, H Devrimci
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(1-2):21-23
6. Şizofrenin Negatif Belirtileri Ve Geç Diskinezi
E Özmen, AT Aker, O Arkonaç, E Kantarcı, Ş Erkoç.
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(1-2):24-26
7. Psikiyatrik Hastalarda Tiroid Fonksiyonları: Unipolar Depresif Hastalarda Düşük TSH Düzeyleri
R Özcankaya, İ Kırkpınar, Ş Dane, F Akçay, HA Savaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(1-2):27-30
8. Depresyon Etiyolojsinde Fosfolipaz A2 Enziminin Rolü
M Çetin, M Gültepe, A Özcan, N Tarhan, ME Ceylan, K Avşar, Ş Çilden, MA Üçüncü, H Kaya
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(1-2):31-39
Derleme
9. Geç (Tardive) Akatizi
AT Aker, C Ataklı, Ş Erkoç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(1-2):40-43
Olgu Sunumu
10. Bilateral Paramedian Talanıik Enfarkt Sendromu
H Küçükoğlu, H Demir, S Baybaş, N Yılmaz, L Hanoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(1-2):44-49
11. Spontan Vertebral Arter Disseksiyonu
H Küçükoğlu, H Demir, S Baybaş, Ç Özkara, C Evren
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(1-2):50-53
12. Bir Miller Fisher Sendromu Olgusu
H Küçükoğlu, H Demir, S Baybaş, Ç Özkara, H Tireli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(1-2):54-56
13. Pedünküler Hallüsinozis Tablosu İle Ortaya Çıkan Bir Geçici İskemik Atak Olgusu
N Yılmaz, H Tireli, S Baybaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(1-2):57-59
14. MRG'de MS Plakları İçin Alışılmamış Bir Görüntü "Kistik Komponent"
B Balkan, V Öztürk, E İdiman, M Uygur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(1-2):60-63