Dergi Ara >>
Olgu Sunumu
1. Kanserin Uzak Etkisine Bağlı Transvers Myelit
R Kuruoğlu, Ö Uluoğlu, Aİ Şahinler
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1988; 2(1):7-9
ÖZET
TAM METİN
2. Multipl Sklerozda Paroksismal Bozukluklar
D Kırbaş, H Forta, F Özdemir, MK Parlak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1988; 2(1):9-11
ÖZET
TAM METİN
3. Tekrarlayan Kronik İnflamatuvar Demiyelinizan Polinöropati - Bir Olgu
B Yalçıner, B Arpacı, H Forta, H Tireli, C Yeşilyurt
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1988; 2(1):11-12
ÖZET
TAM METİN
4. Görme Bozukluğu ile Birlikte Ajite Delirium
R Kuruoğlu, C İrkeç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1988; 2(1):12-15
ÖZET
TAM METİN
5. Organik Akıl Bozukluklarında B.B.T. (6 Olgu)
M Tosun, O Arkonaç, S Yıldırım, F Toker, B Demirbek
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1988; 2(1):15-22
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Afektif Hastalıklarda Genetik Penetrans
Aİ Şener, ME Ceylan, N Turan, F Aslaner, A Moroy
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1988; 2(1):22-25
ÖZET
TAM METİN
7. İntihar Girişiminde Psikiyatrik Yaklaşım
AR Çeliker
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1988; 2(1):26-28
ÖZET
8. İmmünite ve Şizofreni
N Eradamlar, S Aksoy
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1988; 2(1):28-30
ÖZET
Araştırma
9. Kronik Subdural Hematomlar (40 olgunun analizi)
B Uçar, H Toplamaoğlu, Z Oral, H İlaslan, N Erenoğlu, R Atabey
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1988; 2(1):31-33
ÖZET
TAM METİN
Derleme
10. Transkültürel Psikiyatri
AN Babaoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1988; 2(1):33-36
ÖZET
TAM METİN
11. Nöroleptik Malign Sendromu
O Arkonaç, Ş Erkoç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1988; 2(1):36-41
ÖZET
TAM METİN
12. Bir İmaginativ Terapi ve Tanı Tekniği: Katatim Resimleme Yaşantısı
AN Babaoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1988; 2(1):41-45
ÖZET
TAM METİN
13. Psikozlarda Nöroleptiklere Karşı Alternatif Tedaviler
N Eradamlar, E Abay, S Aksoy
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1988; 2(1):45-52
ÖZET
TAM METİN