Dergi Ara >>
Araştırma
1. Ötimik Bipolar Hastalarda Bilişsel İşlevlerin Tek ve Çoklu İlaç kullanımlarına Göre Değerlendirilmesi
BE Cumurcu, R Karlıdağ, Ş Kartalcı, IG Gül, S Demir, B Yeşil
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2012; 2(1):5-14
ÖZET
2. Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Yatan Hastalar İçin İstenen Psikiyatri Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi
B Çam, D Gülpek, L Mete
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2012; 2(1):15-20
ÖZET
3. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Elektrokonvülsif Tedavi İle İlgili Bilgi Düzeyleri Ve Tutumlarının, Bu Tutumlara Eğitimin Etkisinin Değerlendirilmesi
ŞÖ Erden Aki, YE Sönmez, S Ak, B Demir
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2012; 2(1):21-27
ÖZET
Derleme
4. Antipsikotik İlaçlar, Yan Etkiler, Tedaviye Uyum, Hasta Takibi
T Arslan, U Işık
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2012; 2(1):28-35
ÖZET
Olgu Sunumu
5. Rize'de Ombrophobia: Bir Olgu Sunumu
ÇH Yeloğlu, H Sezgin, Ç Hocaoğlu
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2012; 2(1):36-38
ÖZET
6. Geç Başlangıçlı Şizofrenide Östrojenin Olası Etkisi: Bir Olgu Sunumu
Ş Kartalcı, BH Almiş, E Porgalı
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2012; 2(1):39-41
ÖZET