Dergi Ara >>
Araştırma
1. Şizofreni Olgularında Tedaviye Uyum: Üç Yıllık Doğal İzlemede Olanzapin, Risperidon ve Klasik Antipsikotiklerin Karşılaştırılması
Ö Uzun, U Hamurcu, A Cansever, L Anıl
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2011; 1(2):5-9
ÖZET
2. Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Primer İnfertil Kadınlarda Ruhsal Bozuklukların Sıklığı ve Yaşam Kalitesi
V Topçuoğlu, Ç Algan, N Fıstıkçı Ö Ekinci, BC Agouridas
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2011; 1(2):10-15
ÖZET
3. Bir Devlet Hastanesine Depresyon Nedeniyle Başvuran Olgularda Sosyodemografik Özellikler
HD Yalvaç, Y Dikilitaş, A Coşkun, C Yedikardaşlar, M Emül, S Ünal
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2011; 1(2):16-20
ÖZET
Derleme
4. Şizofrenide tedavi uyumu ve Ketiapin XR
O Karamustafalıoğlu, N Dilbaz, E Işık
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2011; 1(2):21-27
ÖZET
5. Uykunun Nörobiyolojisi
AA Aslan, BA Sarıa, Ö Yalçın
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2011; 1(2):28-38
ÖZET
Olgu Sunumu
6. Antipsikotik Kullanımına Bağlı Hiperprolaktinemide Aripiprazol ile Kombinasyon Bir Seçenek Olabilir mi? Bir Vaka Sunumu
O Pazvantoğlu, IZ Korkmaz, G Sarısoy
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2011; 1(2):39-41
ÖZET
Editöre Mektup
7. Şizofrenide Tiplendirme: Nasıl Bir Kavramsalaştırma?
O Yücel, Y Doğan
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2011; 1(2):42-45