Dergi Ara >>
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi>> Yıl:2019; Cilt: 10; Sayı: 3
Araştırma
1. Hemşirelerin tanıtıcı özellikleri, kontrol odakları ve sosyotropi–otonomi kişilik özellikleri açısından öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin değerlendirilmesi
BM Akgün, D Hiçdurmaz, F Öz
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2019; 10(3):155-164
ÖZET
TAM METİN
2. Parçalanmış ve tam aileye sahip çocukların/ergenlerin şiddete yönelik tutumları ve saldırganlık davranışlarının karşılaştırılması
D Tanrıverdi, S Özgüç
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2019; 10(3):165-172
ÖZET
TAM METİN
3. Türkiye’de ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında yürütülen lisansüstü tezlerin niceliksel ve
içerik açısından incelemesi
G Taş, G Dikeç, LB Arabacı
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2019; 10(3):173-180
ÖZET
TAM METİN
4. Kronik böbrek hastalarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi
E Ok, Ö Işıl
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2019; 10(3):181-189
ÖZET
TAM METİN
5. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi gezici ekip çalışmalarında ruhsal bozukluğu olan birey ve ailenin belirlenen sorunlarına yönelik yapılan müdahalelerin incelenmesi
AK Kılıç
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2019; 10(3):190-196
ÖZET
TAM METİN
6. Gebelerin prenatal sıkıntı düzeyleri ile ilişkili faktörler
EB Yılmaz, E Şahin
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2019; 10(3):197-203
ÖZET
TAM METİN
7. Üniversite öğrencilerinde anoreksiya nevroza belirtileri ve ilişkili faktörlerin araştırılması
E Topbaş, G Bingöl, NS Pelitli, H Tezel, S Önder, C Şahin
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2019; 10(3):204-210
ÖZET
TAM METİN
8. Hemşirelerin değişime yönelik tutumları ve beş faktör kişilik özellikleri arasındaki ilişki
OÇ Çakıroğlu, AKH Seren
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2019; 10(3):211-217
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
9. Suça sürüklenen bir çocuk hastanın bakımında Peplau’nun Kişilerarası İlişkiler Modeli’nin kullanımının bakıma etkisi
LB Arabacı, G Taş
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2019; 10(3):218-226
ÖZET
TAM METİN