Dergi Ara >>
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi>> Yıl:2016; Cilt: 7; Sayı: 2
Araştırma
1. Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Pasif Müzikoterapinin Uyku Kalitesine Etkisi
NA Sarıkaya, S Oğuz
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2016; 7(2):55-60
ÖZET
TAM METİN
2. Diyabetli Bireylerde Hastalığa Psikososyal Uyum
TT Kaymaz, N Akdemir
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2016; 7(2):61-67
ÖZET
TAM METİN
3. Hipertansiyon ve Astım Hastalarında Aleksitimi ve Sosyal Desteğin İncelenmesi
SA Karakaş, EY Karabulutlu, RÇ Akyıl, N Erdem, G Bahçelioğlu
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2016; 7(2):68-74
ÖZET
TAM METİN
4. Depresif, Anksiyete, Somatoform ve Psikotik Bozukluklarda Aleksitimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
A Yıldırım, RH Aşılar, TH Camcıoğlu, E Sevinç
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2016; 7(2):75-81
ÖZET
TAM METİN
5. Şizofreni Hastalarına Bakım Verenlerin Yükleri Ve Ruhsal Sağlık Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
P Harmancı, ZÇ Duman
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2016; 7(2):82-86
ÖZET
TAM METİN
6. Hemşirelik Öğrencilerinin Saldırganlık Eğilimleri ve İlişkili Faktörler
ÖC Gürkan
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2016; 7(2):87-93
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Hemşirenin Varlığı: Kuramsal Bir Bakış
SB Yeşilot, F Öz
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2016; 7(2):94-99
ÖZET
TAM METİN
8. Teorilerin Psikiyatri Hemşireliğinde Kullanımı-II
T Pehlivan, P Güner
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2016; 7(2):100-104
ÖZET
TAM METİN