Dergi Ara >>
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi>> Yıl:2013; Cilt: 4; Sayı: 1
Araştırma
1. Koroner Arter Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Umutsuzluk
A Savaşan, M Ayten, O Ergene
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2013; 4(1):1-6
ÖZET
TAM METİN
2. Ergenler İçin Madde Bağımlılığından Korunma Öz-Yeterlik Ölçeği'nin Geliştirilmesi Ve Psikometrik Değerlendirilmesi
F Eker, D Akkuş, Ö Kapısız
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2013; 4(1):7-12
ÖZET
TAM METİN
3. Hizmet İçi Eğitim Hemşirelerinin İletişim Beceri Düzeyleri
HT Şen, FT Yılmaz, ÖP Ünüvar
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2013; 4(1):13-20
ÖZET
TAM METİN
4. Hemodiyaliz hastası olan bir eşle yaşamak: Eşlerin yaşamlarındaki gelgitler
M Meriç, F Oflaz
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2013; 4(1):21-26
ÖZET
TAM METİN
5. Acil Tıp Hizmeti Veren Sağlık Personelinin Ölüm Kaygısı, Ölüme İlişkin Depresyon Düzeyleri ve Kullandıkları Başa Çıkma Yolları
G Acehan, F Eker
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2013; 4(1):27-35
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Psikoterapide Sonlanma: Sonlanma Aşamasında Zorluklar İçeren Bir Olgu
N Eren
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2013; 4(1):36-45
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Etkileyen Sosyo - Kültürel Etmenler
A Büyükbayram, H Okçay
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2013; 4(1):46-53
ÖZET
TAM METİN