Dergi Ara >>
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi>> Yıl:2011; Cilt: 2; Sayı: 2
Araştırma
1. Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
G Özgür, G Yörükoğlu, LB Arabacı
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2011; 2(2):53-60
ÖZET
TAM METİN
2. Sağlık Çalışanlarında Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Değişkenler
A Yıldırım, R Hacıhasanoğlu
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2011; 2(2):61-68
ÖZET
TAM METİN
3. Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Hastalık Sürecinde Yaşadığı Deneyimler Konusunda Hasta ve Hemşire Görüşlerinin Karşılaştırılması
Ç Alaca, R Yiğit, A Özcan
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2011; 2(2):69-74
ÖZET
TAM METİN
4. Öğrencilerin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki
EY Karabulutlu, S Yılmaz, A Yurttaş
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2011; 2(2):75-79
ÖZET
TAM METİN
5. Elektrokonvülsif Tedavi ve Hemşirelik Bakımı
ÇF Dönmez, M Yılmaz
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2011; 2(2):80-89
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Kadının Madde Kullanımı ve Bağımlılığı
Y Kutlu
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2011; 2(2):90-93
ÖZET
TAM METİN
7. Estetik Cerrahide Ameliyat Öncesi Psikososyal Değerlendirmede Hemşirenin Rolü
PG Küçükkaya
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2011; 2(2):94-99
ÖZET
TAM METİN