Dergi Ara >>
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi>> Yıl:2011; Cilt: 2; Sayı: 1
Araştırma
1. Akademisyen Hemşirelerin Çalışma Yaşamına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
S Yıldırım, O Çam
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2011; 2(1):1-8
ÖZET
TAM METİN
2. Kocaeli'nde Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşyeri Şiddetinin Belirlenmesi
O Camcı, Y Kutlu
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2011; 2(1):9-16
ÖZET
TAM METİN
3. Hemşirelik Öğrencilerinde Akademik Başarı Düzeyi ile Aile İşlevselliği ve Kontrol Odağı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
S Dil, Ö Bulantekin
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2011; 2(1):17-24
ÖZET
TAM METİN
4. Alkol ve Madde Bağımlılarında Yalnızlık ve Etki Eden Faktörler
B Yıldırım, E Engin, S Yıldırım
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2011; 2(1):25-30
ÖZET
TAM METİN
5. Ergenlerde Ruhsal Hastalıklara Yönelik Damgalamayı Etkileyen Etmenler
G Oban, L Küçük
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2011; 2(1):31-39
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Ergenlikte Mantık Dışı İnançlar Sınav Kaygısını Nasıl Etkiliyor?
NE Boyacıoğlu, L Küçük
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2011; 2(1):40-45
ÖZET
TAM METİN