Dergi Ara >>
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar>> Yıl:2021; Cilt: 13; Sayı: Ek 1
Araştırma
1. Erişkin Dönemde Belirsizliğe Tahammülsüzlük Üzerinde Otomatik Düşünceler ve Stresle Başa Çıkma Mekanizmalarının Etkisi
İ Parmaksız
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):1-11
ÖZET
TAM METİN
2. Koronavirüs Pandemisinde Annenin Ruhsal Süreçlerinin Çocuklarda Görülen Belirtilere Yansımaları
N Zabcı, G Karadeniz
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):12-26
ÖZET
TAM METİN
3. Uyumsuz Hayal Kurma Kavramının Film Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
FC Yam
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):27-39
ÖZET
TAM METİN
4. Covid-19 Pandemisinde, Travmatik Stres Belirtileri ve Ontolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkide Anksiyetenin Aracı Rolü
P Tunç
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):40-58
ÖZET
TAM METİN
5. COVID-19 Pandemisinde Kişisel Özellikler, Sosyal Bağlar ve Medya Kullanımıyla İlişkili Psikolojik Huzursuzluk ve Anlam Bulma
F Özdemir, G Çeviker
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):59-72
ÖZET
TAM METİN
6. Kimyasal Duyu Keyif Ölçeği: Türkçe Versiyonunun Geçerliliği ve Güvenirliği
Ö Akgül, B Önder
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):73-83
ÖZET
TAM METİN
7. Korumacı ve Düşmanca Cinsiyetçiliğin Kadınların Sözel ve Sayısal Performansı Üzerindeki Etkileri
D Eniç, LP Tosun
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):84-109
ÖZET
TAM METİN
8. Lise Öğrencisi Ergenlerde Travma Sonrası Stres Belirtileri ve İlişkili Faktörler
ÖF Baştuğ, H Arslantaş
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):110-121
ÖZET
TAM METİN
9. Üniversite Öğrencilerinde Aleksitimi ve Uyku Kalitesi İlişkisi
AB Yaşar, İ Gündoğmuş
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):122-133
ÖZET
TAM METİN
10. Anlatısal Anlam Oluşturma ve Psikolojik Durum İlişkisi
F Sayar
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):134-151
ÖZET
TAM METİN
11. 12-18 Yaş Aile Eğitimi Programının Aile İşlevlerine Etkisi
S Şimşek, H Atak
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):152-171
ÖZET
TAM METİN
12. Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Dönemi Cinsel İstismar Mitlerinin Yordayıcıları Olarak Empati ve Cinsiyetçilik
N Koçtürk, SK Sahın
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):172-186
ÖZET
TAM METİN
13. Engelli Sağlık Kurulu Raporlarının Psikiyatrik Açıdan İncelenmesi ve Yönetmelik Değişikliği İle Ortaya Çıkan Farklılıkların Araştırılması
PK Çankaya, BB Kahraman
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):187-199
ÖZET
TAM METİN
14. Koronavirüs Kaygısının Beklenmeyen Yönleri: Kanser Hastalarının COVID-19 Kaygılarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
ÖK Erkuş, SA Çolak
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):200-215
ÖZET
TAM METİN
15. Adli Psikiyatri Servisinde Tedavi Gören Hastalarda Çocukluk Çağı Travması ve Dissosiyatif Belirtiler
S Yıldız, A Kazğan, O Kurt, BS Emir
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):216-226
ÖZET
TAM METİN
16. Beliren Yetişkinlikte İlişki İstikrarı: Anneye Bağlanma ve Bilişsel Tamamlanma İhtiyacının Yordayıcılığı
A Kayabaş, H Atak
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):227-244
ÖZET
TAM METİN
17. Pandemi Sürecinde Annelerin Koronavirüs Hastalığı Korkusu ve Anne-Çocuk İletişimi
H Kurt
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):245-256
ÖZET
TAM METİN
18. Uzaktan Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi
R Eskiyurt, E Alaca
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):257-269
ÖZET
TAM METİN
19. Adölesanlarda Teknolojik Oyun Bağımlılığı İle Karakter Gelişimi Arasındaki İlişki
Y Çakır, N Turan
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):270-280
ÖZET
TAM METİN
20. Perth Duygusal Tepkisellik Ölçeği - Kısa Formunun Türk Toplum Örneklemindeki Psikometrik Özellikler
G Balaban, Y Bilge
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):281-297
ÖZET
TAM METİN
21. Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Bireylerde Psikoeğitimin Öfke Davranışlarına Etkisi
HG Yazıcı, M Batmaz
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):298-310
ÖZET
TAM METİN
22. Obeziteye Multidisipliner Yaklaşım: Sağlıklı - Kalıcı Kilo Verme ve Psikolojik Belirtiler Üzerine Etkileri
D Şayık, A Ak, ED Öğrünç, SS Ermis, A Musmul
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):311-323
ÖZET
TAM METİN
23. Çocukları Kanser Olan Ebeveynlerin Tedavi Sürecindeki Psikolojik İhtiyaçları
FD Cuğ
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):324-336
ÖZET
TAM METİN
24. Öğretmenlerde Çözüm Odaklı Düşünme İle Mutluluk İlişkisinde Sürekli Umut ve Yaşam Doyumunun Aracı Rolü
F Aydoğdu
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):337-360
ÖZET
TAM METİN
25. Şizofrenide Uzun Etkili Enjektabl Antipsikotik Tedaviye Geçişin Bakım Yükü Üzerine Etkisi
EÖ Tozoğlu, G Özpolat
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):361-374
ÖZET
TAM METİN
26. Travma Deneyimlemiş Bir Örneklemde Durumluk Öfke Ölçeğinin Türkçe Uyarlama Çalışması
S Cankardaş, E Şalcıoğlu
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):375-387
ÖZET
TAM METİN
27. Çocuk İstismarına İlişkin Bilişler Ölçeği: Ebeveyn Formu
Y Aktu, M Dilekmen
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):388-404
ÖZET
TAM METİN
28. Bireylerin Kaygıları Covid-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumlarını Etkiler mi?
H Kaçan, A Öztürk, VB Değer
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):405-420
ÖZET
TAM METİN
29. Çok Boyutlu Varoluşsal Pişmanlık Envanterinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Analizi
EN Ermiş, S Bayraktar
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2021; 13(Ek 1):421-440
ÖZET
TAM METİN