Dergi Ara >>
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar>> Yıl:2017; Cilt: 9; Sayı: 1
Araştırma
1. Mutluluk Korkusu Ölçeği Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikler
T Türk, A Malkoç, OO Kocabıyık
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2017; 9(1):1-12
ÖZET
TAM METİN
2. Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ö Özer, A Altınok, MK Yöntem, F Bayoğlu
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2017; 9(1):13-30
ÖZET
TAM METİN
3. Okul Öncesi Çocuklarının Çekingenlik Davranışları Üzerine Oyun Terapisi Uygulamalarının Etkisi
S Koçkaya, DM Siyez
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2017; 9(1):31-44
ÖZET
TAM METİN
4. Duygular ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkiler
S Vatan
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2017; 9(1):45-62
ÖZET
TAM METİN
5. Erkek Alkol Kullanım Bozukluğu Hastalarında Patolojik Narsisizmin Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Gelişimi Üzerindeki Etkisi
İ Anlı, Y Can, C Evren
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2017; 9(1):63-74
ÖZET
TAM METİN
6. Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastaların Psikososyal Uyum Sürecine İlişkin Görüşleri: Fenomenolojik Bir Araştırma
L Muslu, M Ardahan, İ Günbayı
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2017; 9(1):75-100
ÖZET
TAM METİN
7. Seks Nedenleri Ölçeği’nin (YSEX?) Türkçe Uyarlamasının Güvenirliği ve Geçerliği
S Özcan, H Güleç, J Güler, L Tamam, A Soydan
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2017; 9(1):101-114
ÖZET
TAM METİN
Görüş
8. Psikiyatrik Açıdan Akıl ve Aklın Terbiyesi
O Özdemir
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2017; 9(1):115-121
ÖZET
TAM METİN