Dergi Ara >>
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar>> Yıl:2015; Cilt: 7; Sayı: 1
Derleme
1. Depresif Bozukluklarda Psikososyal Girişimler
C Başoğul, K Buldukoğlu
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2015; 7(1):1-15
ÖZET
TAM METİN
2. Dürtü Kontrol Bozukluklarının Adli Psikiyatrik Yönleri
H Soysal
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2015; 7(1):16-29
ÖZET
TAM METİN
3. Ketamin: Yeni Bir Antidepresan?
F Karacaer
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2015; 7(1):30-40
ÖZET
TAM METİN
4. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Patofizyolojisinde Demir Eksikliği
İ Perçinel, KU Yazıcı
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2015; 7(1):41-55
ÖZET
TAM METİN
5. Göçün Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri
A Tuzcu, A Ilgaz
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2015; 7(1):56-67
ÖZET
TAM METİN
6. Beden-Zihin-Ruh Bütünlüğünü Korumaya Yönelik Bir Program: Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programı
Ö Körükcü, K Kukulu
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2015; 7(1):68-80
ÖZET
TAM METİN
7. Atipik Antipsikotiklere BağlıMetabolik Sendrom
A Demirel, ÖF Demirel, M Uğur
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2015; 7(1):81-97
ÖZET
TAM METİN
8. Antisosyal Kişilik Bozukluğunda Nörogörüntüleme
A Yıldırım, D Türeli
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2015; 7(1):98-108
ÖZET
TAM METİN