Dergi Ara >>
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar>> Yıl:2014; Cilt: 6; Sayı: 3
Derleme
1. Demansta Bilişsel Aktiviteyi Artırıcı Psikososyal Uygulamalar
N Lök, K Buldukoğlu
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2014; 6(3):210-216
ÖZET
TAM METİN
2. Şizofreninin Etyopatogenezinde Katekol-O-Metiltransferaz (COMT) Geninin Rolü
C Acar, Ş Kartalcı
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2014; 6(3):217-226
ÖZET
TAM METİN
3. Ruhsal Bozukluklarda Bilgilendirilmiş Onam ve Onam Verme Kapasitesi
Z Maçkalı
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2014; 6(3):227-242
ÖZET
TAM METİN
4. Alkol ve Madde Bağımlılığında Remisyon ve Depreşme
A Yılmaz, Y Can, M Bozkurt, C Evren
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2014; 6(3):243-256
ÖZET
TAM METİN
5. Kanser Hastalarında Bilişsel Davranışçı Terapi
C Soylu
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2014; 6(3):257-270
ÖZET
TAM METİN
6. Narkolepsinin Fizyopatolojisi, Klinik Görünümü ve Tedavi Yaklaşımları
PG Özdemir, Y Selvi, TÇ Güleç, M Güleç
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2014; 6(3):271-283
ÖZET
TAM METİN
7. Sigara Bağımlılığının Genetiği
K Karakülah, C Şengül, CB Şengül
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2014; 6(3):284-293
ÖZET
TAM METİN
8. Yaşlılarda İntihar Davranışı
M Aslan, Ç Hocaoğlu
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2014; 6(3):294-309
ÖZET
TAM METİN